Nord 1402 a 1405 'Gerfaut'
Ing. Pavol Šucha

Nord 1402 Gerfaut IA

Na báze firmy Arsenal vyniklo v roku 1952 združenie SFECMACS, ktoré sa v roku 1954 zlúčilo s firmou Nord. V roku 1952 prikročili k projektu prvého nadzvukového lietadla s turboreaktívnym motorom vo Francii s označením 1402A Gerfaut. Okrem obvyklých skúšok modeolv v aerodynamickom tuneli boli zkonštruované klzáky Arsenal 1301 s delta Arsenal 2301 so šípovitým krídlom. Prototyp pod názvom Nord 1402A Gerfaut IA bol postavený koncom roku 1953, prvý let sa uskutočnil 15.I.1954. 3.VIII.1954 bola po prvý raz v Západnej Európe prekročená rýchlosť zvuku pri vodorovnom lete. Tento prototyp bol osadený morotom SNECMA Atar 101C bez komory prídavného spaľovania s ťahom 27kN (2820 kg). Mal trojuholníkové krídlo NACA 6500A s relatívnou hrúbkou profilu 5,5% a so šípovitisťou nábežnej hrany 57°30´, šípovitú zvislú chvostovú plochu s vysoko uloženým trojuholníkovým stabilizátorom. Konštrukcia krídla mala dve pozdĺžne výstuhy (pozdĺžniky), prvý s uhlom 28° k priečnej osi, druhý s uhlom 6°. Prijaté riešenie použiť priamy vstupný kanál vzduchu v osovej časti lietadla malo za cieľ zlepšiť podmienky práce motoru a zabezpečiť jeho ľahkú výmenu malo za následok, že trup lietadla mal špecifický tvar. Kabína pilota a nádrže paliva boli umiestnené v nadstavbe nad zrkadlovo symetrickou dolnou časťou. Nad výstupnou tryskou bol umiestnený priestor pre brzdiaci padák. Kryt kabíny pilota má prednú pevnú časť a navrch a dozadu odklápateľný kryt. Riadenie lietadla sa vykonáva pomocou krídeliek, umiestnených po celom rozpätí krídla, prestaviteľného trojuholníkového stabilizátora a smerového kormidla, umiestneného na vertikálnej šípovitej chvostovej ploche. S cieľom zlepšiť stabilitu priamočiareho letu a tak isto pre ochranu výstupnej trysky motoru pred poškodením pri štarte boli použité dva brušné kýly, s uhlom 120° medzi sebou.

Podvozok bol zaťahovateľný s predným (čelovým) podvozkom. Povôdne sa počítalo s inštaláciou prídavného raketového motoru, ale táto myšlienka sa neskôr nerealizovala.

Nord 1402B Gerfaut IB mal zväčšené rozpätie krídla o 1m a plochu krídla o 7 m2 na 26,2 m2, motor bol SNECMA Atar 101D s komorou prídavného spaľovania. Prvý let uskutočnil 9.II.1955.

Nord 1405 Gerfaut II bol projektovaný v roku 1954 ako bojová varinata. Prvý pokusný let sa uskutočnil 17.IV.1956. Mal celkovo zdokonalenú konštrukciu (zmeny sa týkali 80% konštrukčných prvkov a uzlov), väčšie rozmery a nový motor SNECMA Atar 101F s ťahom 33,34kN (3400 kg). Neskôr bola inštalovaná zdokonalená varianta SNECMA Atar 101G-2 s ťahom 39kN bez a 43,15 kN (4400 kg) s prídavným spaľovaním. Trup lietadla bol predĺžený, kabína posunutá dopredu, bol použitý regulovateľný vstup vzduchu.

Dňa 16.II.1957 získal Gerfaut II sériu rekordov v rýchlosti stúpania do 6000, 9000, 12000 a 15000m (do 15000m za 3min. 36s). 28.II.1957 získal rekord vo výstupe na 3000m za 51,5s.

Neskôr sa skúšala verzia s radarom "Aladin", vyzbrojená raketami Nord 5103 vzduch-vzduch. Napriek vynikajúcej obratnosti pri rýchlostiach okolo rýchlosti zvuku a výbornej stúpavosti, lietadlo zostalo iba v štádiu experimentálneho prototypu.

Stručná charakteristika
 Gerfaut IBGerfaut II
RozmeryRozpätie6,66 m7,50 m
Dížka9,90 m11,39 m
Nosná plocha26,20 m226,20 m2
Hmotnosťprázdna3.900 kg3.900 kg
vzletová4.750 kg5.250 kg
VýkonyMax. rýchlosť v 3.000 m 1.775 km/h
Machovo číslo1,05 M1,44 M
Dolet 1.000 km
Dostup17.000 m18.000 m
Stúpavosť v 0 m 210 m/s

(16k) (15k) (25k)

«» 5.11.2001