Dassault Aviation MIRAGE F.1
kpt. Ing. Stanislav SZABO, Ing. Luděk VAVŘÍNEK

Tomuto lietadlu, ktoré sa zrodilo aj vďaka spoľahlivým službám jeho predchodcov nesúcich spoločnú značku Dassault Aviation, bude raz v zaznamenanej novodobej histórii vojenského letectva určite patriť čestné miesto. Aj keď od zalietnutia prvého prototypu uplynulo už 35 rokov, stroje Mirage F.1 tradičného francúzskeho výrobcu, s klasickým krídlom pre neho dosť netypickým, brázdia oblohu i na začiatku nového milénia. Je snom azda každého konštruktéra i výrobcu, aby ich lietadlo kvalitami presvedčilo čo najširšie spektrum zákazníkov. O tom, že sa tak v prípade viacúčelového stroja Mirage F.1 stalo, svedčí dlhý zoznam zahraničných užívateľov, ktorí majú toto lietadlo vo výzbroji už takmer tri desaťročia.

Francúzska firma Avions Marcel Dassault (v súčasnosti Dassault Aviation) koncom roka 1963 začala súkromný vývoj jednomiestneho stíhacieho lietadla, ktoré malo nahradiť zastarávajúce typy Mirage III. Nový stroj trochu prekvapujúco koncipovala ako hornoplošník so šípovým krídlom a s klasickými chvostovými plochami. Dôvodom bola, okrem iného, skutočnosť, že predchádzajúce stroje s deltakrídlom bez vodorovnej chvostovej plochy mali vysokú pristávaciu rýchlosť a nepriaznivé vlastnosti pri vzlete. Nová koncepcia umožňovala znížiť pristávaciu rýchlosť o 28 % a niesť o 45 % viac paliva. Obratnosť vzrástla až o 80 %. Pôvodné označenie nového stroja Mirage IIIF sa neskôr zmenilo na Mirage F.1. Pohonnou jednotkou mal byť jednoprúdový motor SNECMA Atar 9K-31 so statickým ťahom 65,7 kN pri zapnutom prídavnom spaľovaní, ktorý sa osvedčil už v strategických bombardéroch Mirage IVA. Tomuto všetkému predchádzal tender, ktorý velenie francúzskeho vojenského letectva – L’Armée de l’Air (AA) – vypísalo v roku 1964. Nové univerzálnejšie a výkonnejšie lietadlo malo nahradiť zastarávajúce stroje Mirage III. Špecifikácie dosť ovplyvnili americké lietadlá F-4 Phantom II. Dassault zodpovedal strojom Super Mirage F.2, koncepčne podobným neskoršiemu typu Mirage F.1, ale väčším, dvojmiestnym a poháňaným jedným dvojprúdovým motorom Pratt & Whitney/SNECMA TF-306. Prvý a zároveň jediný prototyp vzlietol 12. júna 1966. Letectvo však oň stratilo záujem a sériová výroba sa nikdy nezačala.

Dassault takúto situáciu predpokladal. Preto pracoval na uvedenom súkromnom vývoji lietadla Mirage F.1, ktoré bolo vlastne zmenšenou a zjednodušenou verziou neprijatého stroja Super Mirage F.2. Keďže finančná podpora vývoja prichádzala i z Izraela a Juhoafrickej republiky, ktorých vojenské letectvá mali eminentný záujem o zaradenie nového typu do vlastnej výzbroje, bolo len otázkou času, kedy konštruktérsky tím predstaví prvý prototyp. Motivujúcim faktorom vývoja bola i predbežná izraelská objednávka na 50 kusov, ktorá sa napokon prede Gaullovo embargo po tzv. šesťdňovej izraelsko-arabskej vojne v roku 1967 nerealizovala.

Prvý prototyp Mirage F.1-01 zalietol dňa 23. decembra 1966 šéfpilot zalietavacieho programu René Bigand, ktorý neskôr, 18. mája 1967 pri 24. lete zahynul (počas nácviku vystúpenia na aerosalóne v LeBourget došlo pri akcelerácii k trepotaniu – flutteru – nosných a chvostových plôch a k následnej deštrukcii lietadla). Katastrofa však vývoj lietadla nezastavila.

V septembri 1967 dostal Dassault prvú vládnu objednávku na tri predsériové stroje. Prvý z nich s označením Mirage F.1-02 vzlietol 20. marca 1969 a hneď pri prvom lete dosiahol rýchlosť M = 1,15. Pilotoval ho nový šéfpilot skúšobného programu Jean-Marie Saget. Tento stroj neskôr dostal zlepšený motor Atar 9K-50. Druhý predsériový stroj Mirage F.1-03 so zväčšeným krídlom uskutočnil prvý let 18. septembra 1969. Posledný predsériový stroj Mirage F.1-04 už s plným prístrojovým vybavením vzlietol v lete 1970. Prvou sériovo vyrábanou verziou sa stala Mirage F.1C, primárne určená na prepady vzdušných cieľov za sťažených poveternostných podmienok a sekundárne aj na plnenie stíhacích-bombardovacích úloh. Jej prednosťou bola pomerne dobrá akcelerácia a stúpavosť. Rýchlosť 2 300 km.h-1 dosiahla za 9 minút po vzlete pri súčasnom stúpaní nad výšku 12 000 m. Pri optimálnom stúpacom režime dosiahla výšku 12 500 m za 1 minútu.

Palubný rádiolokátor a rádionavigačné systémy v prvých strojoch boli prevzaté z typu Mirage III E. Neskôr vyrobené stroje už dostali nový rádiolokátor Cyrano IV alebo Cyrano IV M. Prvý sériový stroj vzlietol 15. februára 1973 a onedlho dostal prvé kusy 30. stíhací pluk Normandie – Niemen na základni BA Reims. Táto verzia sa licenčne vyrábala aj v Juhoafrickej republike s označením Mirage F.1CZ. Druhou sériovo vyrábanou stíhacou-bombardovacou verziou sa v roku 1975 stala Mirage F.1A. V AA mala nahradiť typ Mirage V s podobným určením. Vzhľadom na vybavenie len základnými prístrojmi mohla plniť úlohy len v dobrom počasí. Aj táto verzia sa ako Mirage F.1AZ licenčne vyrábala v Juhoafrickej republike. Dvojmiestna cvično-bojová modifikácia Mirage F.1B sa sériovo vyrábala od roku 1976 a v AA nahrádzala staršie stroje Mirage IIIB. Po modernizácii v osemdesiatych rokoch dostala označenie Mirage F.1D. S modifikáciou Mirage F.1E (E ako Európa) sa počítalo ako s európskou stíhačkou – náhradou zastaraných strojov F-104 Starfighter v letectvách NATO. Napriek obrovskej reklamnej kampani tento "kontrakt storočia" vyhrala americká konkurencia s typom F-16 Fighting Falcon. Lietadlá Mirage F.1E však dosiahli výrazné exportné úspechy v iných krajinách. L’Armée de l’Air ich prijalo do výzbroje ako prechodový typ do zavedenia vyvíjaných strojov ACF. Prvý prototyp verzie E s označením Mirage F.1/M53 vzlietol 22. decembra 1974. Poháňal ho nový dvojprúdový motor SNECMA M53-02 s maximálnym statickým ťahom 55,1 kN a 82,9 kN pri zapnutom prídavnom spaľovaní. Nová verzia dostala zdokonalené elektronické vybavenie, predovšetkým nový navigačný systém a modernizovaný palubný rádiolokátor Cyrano IV-100. Sériové lietadlá sa dodávali od konca roku 1977.

Poslednou zo základných modifikácií je prieskumná verzia Mirage F.1CR-200. Prvý z dvoch postavených prototypov vzlietol 20. novembra 1981. O rok neskôr sa začala stavba prvého sériového stroja a v marci 1983 dodávky pre AA. Prieskumná verzia má upravenú prednú časť trupu (predĺženie o 8 cm), v ktorej je okrem rádiolokátora Cyrano IV MR zabudovaný aj špeciálny výstroj na fotografický a infračervený prieskum. V súčasnosti na leteckej základni Reims slúži spolu päťdesiat týchto strojov.

Lietadlá Mirage F.1 od zavedenia do výzbroje jednotiek AA prešli množstvom modernizácií týkajúcich sa hlavne elektronického vybavenia. Príkladom môže byť modernizácia celkovo 53 lietadiel Mirage F.1C na verziu Mirage F.1CT.

Šetrenie finančných prostriedkov sa v polovici deväťdesiatych rokov stalo jedným z hlavných dôvodov rozhodnutia o modernizácii lietadiel Mirage F.1 španielskeho vojenského letectva. Modernizácia 46 jednomiestnych a štyroch dvojmiestnych strojov, zameraná predovšetkým na zdokonalenie avionických a zbraňových systémov, má napomôcť preklenúť obdobie do príchodu nového typu Typhoon.

Celkovo vzniklo v kooperácii s belgickými firmami SABCA a SONACA 715 lietadiel Mirage F.1. Ďalších 32 kusov na základe licencie vyrobila juhoafrická firma Production Corporation of South Africa Ltd. Systémová cena lietadla Mirage F.1 sa v osemdesiatych rokoch pohybovala okolo 25 miliónov FRF, čo bolo o 10 miliónov viac ako pri starších typoch Mirage III. Popri L’Armée de l’Air a španielskom vojenskom letectve (73 kusov verzií CE/BE/EE s domácim označením C-14A/CE-14A/C-14B) zaviedli lietadlá Mirage F.1 do výzbroje ešte vojenské letectvá Grécka (33 kusov verzií CG/BG), Líbye (32 strojov F.1A), Juhoafrickej republiky (32 lietadiel F.1AZ a 16 strojov F.1CZ), Maroka (50 strojov F.1CM), Jordánska (35 kusov modifikácií BJ/CJ/EJ), Kuvajtu (12 strojov F.1BK/CK), Kataru (18 lietadiel F.1EDA/DDA), Iraku (108 jednomiestnych F.1EQ-1/2/4/5/6 a 15 dvojmiestnych F.1BQ-1/2/3) a Ekvádora (verzie F.1JA/JE).

Spomedzi exportných modifikácií najväčšími bojovými možnosťami disponujú iracké stroje. Verzia EQ-1 je vybavená prieskumným kontajnerom HAROLD. Modifikácia EQ-5 má vo výzbroji RS "vzduch-loď" AM-39 Exocet, a preto používa viacúčelový dopplerovský rádiolokátor Thomson-CSF Agave (rovnaký majú aj lietadlá Super Etendard), umožňujúci vyhľadávať a sledovať pozemné, námorné i vzdušné ciele. Verzie EQ-4 a EQ-6 v Iraku upravili na nesenie sovietskych RS "vzduch-zem" Ch-29ML (AS-14 Kedge) s laserovou poloaktívnou navádzacou sústavou.

V rámci modernizácie sa uvažovalo aj zástavbe francúzsko-ruského impulzového dopplerovského rádiolokátora FATOM firiem Thomson-CSF a Fazotron.

Na reálnych bojových akciách sa zúčastnili francúzske, líbyjské, juhoafrické, kuvajtské a iracké stroje. V prípade dvoch posledných krajín stáli ich lietadlá proti sebe ako protivníci (vojna v Perzskom zálive). Jednou z najviac medializovaných bojových akcií bolo v roku 1982 zostrelenie angolského lietadla MiG-21bis juhoafrickým lietadlom Mirage F.1CZ pilotovaným majorom Rankinom. Obdobie deväťdesiatych rokov z hľadiska bojového nasadenia patrilo predovšetkým francúzskym prieskumným modifikáciám, ktoré sa aktívne zúčastňovali na operáciách pri riešení balkánskeho konfliktu.

Viacúčelové nadzvukové lietadlá Mirage F.1 majú vďaka výkonnej pohonnej jednotke, dobrej aerodynamike draka a účinným zariadeniam na zvyšovanie súčiniteľa vztlaku veľmi dobré letové vlastnosti v celom rozsahu možných režimov letu. Vynikajú dobrou stabilitou a riaditeľnosťou i pri medzných uhloch nábehu.

Technický popis

Lietadlo Mirage F.1 je jednomiestny samonosný celokovový jednomotorový hornoplošník so šípovým krídlom lichobežníkového tvaru a klasickými chvostovými plochami.

Drak a motor

Trup s pološkrupinovou konštrukciou má oválny prierez. Na jeho bokoch za kabínou sú polkruhové otvory s meniteľným prierezom na prívod vzduchu k pohonnej jednotke. V prednej časti trupu je pod dielektrickým radómom umiestnená anténa palubného rádiolokátora a časť blokov palubnej avioniky. Za nimi nasleduje jednomiestna klimatizovaná pretlaková kabína s krytom otvárajúcim sa smerom hore a dozadu. Za ňou sú ďalšie bloky elektroniky. V zadnej časti trupu sa nachádza prúdový motor s regulovateľnou výtokovou dýzou. Priestory medzi motorom a poťahom trupu slúžia ako integrálne palivové nádrže. Dva dolné pomocné kýlové plochy pod zadnou časťou trupu prispievajú k zlepšeniu smerovej stability. Na spodnej strane vstupných kanálov sú zabudované hydraulicky ovládané aerodynamické brzdy. V schránke v koreni odtokovej hrany zvislej chvostovej plochy je uložený brzdiaci padák, ktorý slúži na skrátenie dojazdu pri pristátí.

Krídlo s nosníkovou pološkrupinovou konštrukciou má uhol šípu nábežnej hrany 50° a negatívne vzopätie. Nábežná časť s charakteristickým "psím zubom" sa hydraulicky sklápa. Na odtokovej časti sú dvojdielne dvojštrbinové vztlakové klapky, krídelká a dvojdielne spojlery. Riadiace plochy sa ovládajú hydraulicky prostredníctvom posilňovačov. Vnútorné priestory krídla vypĺňajú integrálne palivové nádrže. Šípové chvostové plochy majú podobnú konštrukciu ako krídlo. Vodorovná chvostová plocha je riešená ako plávajúci stabilizátor. Mohutná lichobežníková zvislá chvostová plocha sa skladá zo stabilizátora a smerového kormidla. Ovládanie je hydraulické.

Pristávacie zariadenie s čelovým podvozkom má zdvojené kolesá na všetkých troch nohách. Riaditeľný predný podvozok sa zaťahuje smerom dozadu a hlavné podvozky smerom dopredu do trupu. Konštrukcia pristávacieho zariadenia umožňuje vzlety aj z poľných letísk.

Pohonnou jednotkou je jednoprúdový motor SNECMA Atar 9K-50 s maximálnym statickým ťahom 49,2 kN a 70,6 kN so zapnutým prídavným spaľovaním.

Palivová sústava zahŕňa trupové a krídlové integrálne nádrže s kapacitou 4 600 l paliva. Na centrálny podtrupový závesník a vnútorné podkrídlové závesníky možno podvesiť tri prídavné nádrže s celkovým obsahom 3 600 l paliva. Na hornú stranu trupu vpravo pred pilotnou kabínou sa dá nainštalovať pevný tankovací nadstavec na dopĺňanie paliva počas letu.

Kabína je vybavená vystreľovacím sedadlom Martin Baker Mk.4 s parametrami H=0 m a V=165 km.h-1, ktoré licenčne vyrába francúzska firma SEMMB (Société d’Exploitation des Matériels Martin Baker).

Výstroj

Elektronický výstroj umožňuje plniť úlohy i v sťažených poveternostných podmienkach a v noci. Na zabezpečenie spojenia s lietadlami vo vzduchu a pozemnými riadiacimi stanovišťami slúži VKV/UKV rádiostanica TVU-740 a KV rádiostanica ERM-710.

Hlavnými prostriedkami na zabezpečenie navigácie sú inerciálne navigačné zariadenie UNI-250 alebo ULISS-47, navigačný počítač Typ 115 alebo ESD-182 a palubné zariadenie AN/ARN-52A a MITAC navigačného systému TACAN. Priblíženie lietadla k letisku, zostup a pristátie v sťažených poveternostných podmienkach a v noci umožňuje palubné zariadenie NR-AX-7 systému VOR/ILS. Verzia F.1E je vybavená aj inerciálnym navigačným systémom SAGEM-Kearfott SKN-2603 a digitálnym autopilotom SFEMA-505.

Ďalšie avionické vybavenie pozostáva z rádiolokačného výškomera AHV-9, automatického rádiokompasu a identifikačného systému IFF. Presnú navigáciu pri letoch v malých výškach zabezpečuje dopplerovský navigačný rádiolokátor Decca RDN-72.

Na vyhľadávanie vzdušných cieľov, automatické sledovanie vybratých cieľov a navádzanie riadených striel "vzduch-vzduch" s poloaktívnou navádzacou sústavou slúži v lietadle Mirage F.1C zabudovaný viacúčelový impulzný dopplerovský rádiolokátor Cyrano IV FCS s dosahom (na vzdušné ciele) 110 km.

Údaje o cieľoch a hlavné letové údaje sa v kabíne premietajú na čelnom priehľadovom displeji (HUD) CSF VE-130.

Navádzanie riadených bômb alebo riadených striel "vzduch-zem" s laserovou navádzacou sústavou umožňuje zabudovaný laserový diaľkomer a ožarovač cieľov TMV-630 s dosahom až 24 km, prípadne sa môže využiť aj podvesný navádzací kontajner ATLIS II. Na zisťovanie údajov o nepriateľských rádiolokátoroch pre protirádiolokačné riadené strely ARMAT sa používa systém Thomson-CSF ASTAC. Na vlastnú ochranu a rušenie vyhľadávacích a streleckých rádiolokátorov PVO protivníka je lietadlo vybavené rádiolokačným výstražným prijímačom AN/ALR-66(VH), pasívnym rádiolokačným rušičom Typ 5062 a Typ 5065/5066, pasívnym infračerveným rušičom Typ 587IL, 658 a 659. Používajú sa aj systémy Dagaie alebo Sagaie na vypúšťanie jednorazových rušičov AEJ (Active Expandable Jammer) pracujúcich v pásme 1 – 4 a 4 – 10 GHz, ako aj kontajnerové aktívne rádiolokačné rušiče Caiman, Remora alebo Barem.

Prieskumná verzia Mirage F.1CR-200 má okrem základného elektronického výstroja aj vybavenie na fotografický prieskum. Na snímkovanie z veľkých výšok je určená panoramatická kamera typu AA3-36, AA6-61 alebo OMERA-35, na snímkovanie z malých a stredných výšok kamera OMERA-40. Kamery sú zabudované v konštrukčne upravenej prednej časti lietadla. Prieskumné vybavenie zahŕňa ďalej infračervené zariadenie SAT SCM Super Cyclope inštalované namiesto pravého trupového kanóna a zariadenie SYREL na rádiotechnický prieskum v kmitočtovom pásme od 1 do 18 GHz na vzdialenosť 20 až 150 km. Používa sa aj kontajnerový prieskumný rádiolokátor s bočným vyžarovaním (SLAR) TVM-064 Raphael TH, ktorý má z výšky 800 až 1 000 m rozlišovaciu schopnosť až 3 metre a dosah až 100 km. Na vykonávanie prieskumu z prízemných a malých výšok pri vysokej rýchlosti možno pod trup podvesiť prieskumný kontajner HAROLD alebo COR-2. Kontajner COR-2 spolupracuje s IČ senzorom Super Cyclope od firmy SAGEM. Pri ohniskovej vzdialenosti 600 mm je schopný zabezpečiť snímky s rozmermi 114 x 114 mm.

Francúzske stroje Mirage F.1CR od roku 1999 dostávajú prieskumné kontajnery s vysokou rozlišovacou schopnosťou PRESTO/DESIRE od firmy Thomson-CSF (dnes Thales). Sú určené na detailný prieskum z veľkých vzdialeností, resp. z priestorov mimo dosahu prostriedkov PVO protivníka, prípadne na získanie panoramatického prehľadu rýchlym preniknutím do hĺbky jeho územia. Spracované digitalizované snímky sa zaznamenávajú na vysokorýchlostné záznamové zariadenie, alebo prenášajú v reálnom čase do pozemného strediska na vzdialenosť až niekoľko stoviek kilometrov. Základným senzorom je elektrooptická stereoskopická kamera MSD-610 na snímkovanie z malých až veľkých výšok. Plošný detektor s 10 000 prvkami pracuje v pásme 0,4 až 1,1 µm. Objektív so zorným poľom 11° možno vychýliť o 110° na obe strany. Kontajner s celkovou hmotnosťou 120 kg, priemerom 350 mm a dĺžkou 150 cm umožňuje aj detekciu pohyblivých pozemných cieľov.

Prieskumné údaje sa na zem prenášajú pomocou systému SARA (Systéme Aero-Transportable de Reconnaissance Aérienne).

Verzia Mirage F.1CT má palubný počítač typu M-192XR a elektronický priehľadový displej CSF VE-120.

Výzbroj

Základnú palubnú výzbroj lietadla Mirage F.1C/E predstavujú dva jednohlavňové revolverové kanóny DEFA-553 kalibru 30 mm, každý s palebným priemerom 125 nábojov a kadenciou 1 100 až 1 500 výstrelov za minútu. Kanóny sú umiestnené na spodnej strane trupu.

Prídavnú výzbroj možno podvesiť na štyri závesníky pod krídlami a jeden pod trupom. Na konce krídla sa na vlastnú ochranu umiestňujú riadené strely "vzduch-vzduch" R-550/555 Magic 1/2 s IČ samonavádzacou sústavou. Na ničenie vzdušných cieľov môžu ďalej slúžiť riadené strely R-530, Super 530 príp. Super 530F (verzia CT).

Na ničenie pozemných cieľov možno lietadlo vyzbrojiť rôznymi typmi neriadených bômb, dvoma riadenými strelami "vzduch-zem" AS-30L s poloaktívnou laserovou navádzacou sústavou alebo dvoma riadenými bombami BGL (Bombe Guidée Laser)/Arcole s poloaktívnou laserovou navádzacou sústavou, určenými predovšetkým na ničenie zodolnených cieľov. Stroje francúzskeho vojenského letectva majú mať od roku 2001 možnosť podvesovať modifikácie bômb typového radu Mk.82 a Mk.83, prípadne BLU-109 upravené na štandard amerických laserom navádzaných bômb PAVEWAY II/III.

Výzbroj lietadiel Mirage F.1CT môže zahŕňať aj riadené strely s plochou dráhou letu APACHE alebo riadené strely AS-37 MARTEL určené na ničenie rádiolokačných prostriedkov PVO protivníka.

Stručná charakteristika
Mirage F.1C
Osádka1
Rok vzletu prvého prototypu1966
Rok zavedenia do výzbroje1973
RozmeryRozpätie8,40 m
Dĺžka15,30 m
Výška4,50 m
Nosná plocha krídla25,00 m2
Rýchlosťv prízemnej výške1,2 M
nad 12.000 m2,2 M
min. (pádová) s vysunutými klapkami230-250 km/h
max. v prízemnej výške1.287 km/h
max. nad 12.000 m2.335 km/h
stúpanie213 m/s
Dostup s príd. spaľovaním20.000 m
Dolet s nákladom 3.500 kgv prízemnej výške310 km
s kombin. profilom letu425 km
vo veľkej výške850 km
vo veľkej výške s nákladom 1.000 kg1.400 km
maximálny dolet3.300 km
Hmotnosťprázdna7.400 kg
max. vzletová16.200 kg
Dĺžka rozjazdu (hmotnosť 11.500 kg)600 m
Dĺžka dojazdu (hmotnosť 8.500 kg)670 m
Dojazd s brzdiacim padákomdo 450 m

«»