Focke Achgelis Fa-225

   Navrhnutý stroj riešil jeden z hlavných problémov vtedajšieho výsadkového letectva, ktoré vtedy okrem padákov používalo aj klzáky, a to pristátie v zložitom teréne. Vtedajšie malé nemecké klzáky umožňovali spoločné, bodové pristáti skupiny vojakov - spravidla družstva, čo však bolo viazané na vhodný terén s možnosťou primeraného výbehu po pristáti. Rotorový klzák FA-225 tento problém riešil namontovaním jedného trojlistového rotoru z Fa-223 umiestneného na pylónovej konštrukcií nad trupom štandardného klzáku DFS 230, zbavenom krídel a opatrenom pevným kolesovým podvozkom. Letové skúšky stroj absolvoval v roku 1943 vo vleku za Ju 52/3m. Jeho pristávacia dráha bola 18 m. Uvažovalo sa s ním na praktické použitie pri oslobodzovaní internovaného vodcu Mussoliniho z horského hotela Grand Sasso. Typ sa napokon do výroby nedostal, pretože na pôvodných DFS 230 sa začali používať brzdiace rakety, ktoré skrátili výbeh po pristáti tiež asi na 18 m a nevýhodou stroja bola podstatne znížená rýchlosť vleku s Ju 52.

Stručná charakteristika
Osádka10 miest
Max. rýchlosť vo vleku190 km/h
Hmotnosť prázdneho stroja2.000 kg
Priemer rotoru12 m

Focke Achgelis Fa-284

   Pravdepodobne prvý projektovaný lietajúci žeriav v histórií. Impozantný projektovanými rozmermi si zachovával klasickú koncepciu dvoch samostatných protibežných rotorov. Bohato zasklená kabína vpredu mala byť dvojmiestna. Dva hviezdicové motory BMW 801 mali byť umiestnené na rotorových nosníkoch asi v dvoch tretinách ich dĺžky od trupu. Napriek pokročilému štádiu boli v roku 1943 projektové práce zastavené z dôvodu náletov spojeneckého letectva. Firma sa potom pokúsila navrhnúť žeriav vzniknutý spojením dvoch Fa-223, čo však tiež nebolo realizované.

Projektované rozmery
Dĺžka13,72 m
Rozpätie37,30 m
Celková hmotnosť12.000 kg
Priemer rotoru17,83 m

Fa-284 (16k)
Miroslav Šurin (Ak máte nieaké materiály, fotografie prosím pošlite mi ich)