JAK/AEM-130

(16 kb)

Prvý let JAK/AEM – 130 sa uskutočnil 25. apríla 1996 na teritóriu LII (Letno-Isledovateľskij Institut = Letecko-výskumný ústav), pomenovanom po M. M. Gromovi. Lietadlo je výsledkom programu medzinárodnej spolupráce firmy AERMACCHI S. p. A. (Taliansko), konštrukčnej kancelárie JAKOVLEV (Rusko), výrobného závodu SOKOL (Rusko) a podniku POVAŽSKÉ STROJÁRNE, a. s. (Slovensko).

JAK/AEM-130 predstavuje novú generáciu zdokonalených cvično-bojových lietadiel určených na pokračovací a zdokonaľovací výcvik. Možno ho použiť aj ako ľahké bojové lietadlo. Je skonštruované podľa moderných aerodynamických koncepcií využívajúcich vírový vztlak na zvýšenie manévrovateľnosti a ovládateľnosti aj pri vysokých uhloch nábehu ( viac ako 35°). Vysoký pomer ťahu k hmotnosti, letové výkony a najmodernejšia avionika ho predurčujú na úlohu prechodového typu k bojovým lietadlám budúceho storočia. Preprogramovateľný riadiaci systém umožňuje simulovať rôzne stupne obtiažnosti pilotovania, ako aj riadenie na rôznych bojových lietadlách.

Plne digitálna sústava elektroimpulzového riadenia (Flight Control System - FCS) s prenosom signálov po vodičoch (Fly-by-Wire) je štvornásobne zálohovaná a zahŕňa štyri riadiace počítače Marconi. Zabezpečuje umelú stabilitu lietadla, letové charakteristiky v súlade s MIL-STD-1797A, ovládateľnosť až do uhla nábehu 35° a viac, “bezstarostnú” pilotáž (dodržanie max. povoleného preťaženia, predchádzanie pádu alebo vývrtke, dodržanie max. uhla nábehu), adaptabilitu na rôzne stupne režimov automatického riadenia. V prípade poškodenia alebo poruchy systému je automaticky zvolený náhradný režim. FCS má zabudované testovacie obvody BIT (Built-In Test) umožňujúce kontrolu pred- a počas letu.

Konštrukcia pozostáva prevažne z ľahkých zliatin. Kompozity s uhlíkovými vláknami sú použité na väčšine riadiacich plôch. Lietadlo je skonštruované podľa princípu “tolerancie voči poškodeniu”. Ochrana pred koróziou využíva najmodernejšie poznatky. Štrukturálna konštrukcia zodpovedá špecifikáciám MIL-STD-1530A a MIL-A-8860A. Jednotlivé prvky výstroja sú ľahko prístupné odklopnými krytmi s rýchloupínacími zámkami. Životnosť je 10 000 letových hodín s predpokladom predĺženia na 15 000 hodín.

Analýza údržby bola vykonaná v podľa metodológie MSG-3, zatiaľ čo program údržby bol vyvinutý na základe MIL-STD-470B. Lietadlo je skonštruované ako sebestačná jednotka: spúšťanie motorov pomocou vlastného zdroja; OBOGS; zabudované testovacie zariadenie; pomocný energetický zdroj (APU) zabezpečuje napájanie na zemi a chladenie; nezávislý prístup do kabín; nie sú potrebné špecifické letiskové prostriedky. Technická dokumentácia zodpovedá všetkým aplikovateľným MIL-štandardom.

Palivový systém zahŕňa jednu trupovú a dve krídlové integrálne nádrže. Predná časť trupovej nádrže slúži ako zberná nádrž. Pod krídlo možno podvesiť dve prídavné nádrže po 590 l. Pod trupom možno niesť jednu 300 l neodhadzovateľnú prídavnú nádrž. Palivo je do motorov dodávané zo zbernej nádrže pomocou dvoch zálohovaných dopravných elektrických čerpadiel. Akumulačná pretlakovaná (stlačeným vzduchom odoberaným z motora) palivová nádrž, zapojená paralelne s hlavným prívodom paliva, slúži na dodávku paliva do motorov počas letu so záporným G (minimálne 20 sekúnd). Palivo z krídlových nádrží je dodávané samospádom do trupovej nádrže a pomocou prúdových čerpadiel do zbernej nádrže. Palivo z prídavných nádrží je dodávané pretlakom (vzduchom odoberaným z motorov) do trupovej nádrže. Plnenie je centrálne, tlakové (plniace hrdlo NATO STANAG). Spádové plnenie plniacim otvorom zodpovedajúcim NATO STANAG. Možnosť inštalácie zariadenia na dopĺňanie paliva za letu podľa MIL-A-87166 použiteľného aj v noci (montáž odnímateľného nadstavca trvá 30 minút).

(30 kb)

Podvozok s pákovým zavesením jednoduchých kolies umožňuje činnosť aj na nespevnených vzletových a pristávacích dráhach. Brzdy sú vybavené protišmykovým zariadením. Predný podvozok je riaditeľný (zodpovedá špecifikáciám MIL-S-8812 trieda A). Riadenie sa zapína spínačmi na oboch riadiacich pákach.

Pohonná jednotka - dva dvojhriadeľové dvojprúdové motory Považské strojárne, Letecké motory a. s. DV-2S. Charakteristiky: nízky obtokový pomer zabezpečujúci nízku spotrebu paliva, nízku hlučnosť a znížené vyžarovanie v infračervenom pásme; dobré výkony pri vysokých podzvukových režimoch; vysoko efektívne lopatky s dlhou tetivou; vysokotlakový kompresor s nastaviteľnými usmerňovacími lopatkami zabezpečujúcimi plynulú a stabilnú činnosť v širokom rozsahu režimov; samostatná uzavretá mazacia sústava umožňujúca akrobaciu; modulárna konštrukcia s plne vymeniteľnými modulmi; dvojkanálový plne digitálny systém na reguláciu chodu motora.

(14 kb)

Pomocná energetická jednotka (Auxiliary Power Unit - APU) Allied Signal GTCP 36-150 umožňuje autonómne spúšťanie motora a činnosť na zemi. Zabezpečuje elektrickú, hydraulickú a pneumatickú energiu pre normálnu činnosť a núdzové situácie.

OBOGS (On Board Oxygen Generation System) - systém na generovanie kyslíka na palube s individuálnymi regulátormi v sedadlách, kyslíkovým analyzátorom a indikátorom stavu systému. OBOGS znižuje náročnosť na logistické zabezpečenie a rozsah údržby. Núdzový kyslíkový systém pozostáva z fliaš s plynným kyslíkom s tlakomermi, umiestnených v každom vystreľovacom sedadle.

Architektúra avioniky je založená na dvojnásobne zálohovanej digitálnej dátovej zbernici MIL-STD-1553B a poskytuje široké možnosti ďalšieho zdokonaľovania v budúcnosti. Štandardný komunikačný/identifikačný podsystém obsahuje.

Navigačný podsystém môže pracovať v autonómnom i rádionavigačnom režime:

Rozhranie “človek – stroj” predstavuje pilotná kabína s vybavením odpovedajúcim najmodernejším bojovým lietadlám. Oba pilotné priestory sú vybavené:

Vystreľovacie sedadlá sú typu Zvezda K-93, môžu sa však použiť aj sedadlá Martin Baker MK16.

Protipožiarny systém zahŕňa systém detekcie požiaru a hasiace zariadenie v priestoroch motorov a APU.

Systém na kontrolu a ovládanie prostredia na palube (Environmental Control System - ECS) zabezpečuje klimatizáciu a pretlakovanie kabíny, ventiláciu a chladenie priestorov s avionikou a vybavením. Automatický elektronický systém udržiava pilotom zvolenú teplotu. ECS využíva buď vzduch odoberaný z motora alebo APU (predovšetkým na ventiláciu a chladenie avioniky na zemi, pri vypnutých motoroch). V kabíne sa udržiava pretlak voči okolitému prostrediu 3,7 psi.

Výzbroj môže byť nesená na deviatich závesníkoch (šesť z nich je pod krídlom) vybavených ejektormi, s nosnosťou 454 kg (1000 lb). Dva závesníky na koncoch krídla sú určené pre rôzne typy riadených striel “vzduch-vzduch”. Všetky údaje o podvesenej výzbroji a jej stave sa môžu zobraziť na ktoromkoľvek multifunkčnom displeji v oboch pilotných priestoroch. Ovládače HOTAS umožňujú zvoliť niekoľko funkcií zbraňového systému. Zamierenie zbraní zabezpečuje centrálny hlavný procesor, údaje sú zobrazované na HUD, prípadne na prilbovom displeji.

Pri plnení úloh výcviku bojového použitia je možné simulovať funkcie sebaobranného systému, pričom taktický scenár ohrozenia a jeho vývoj je monitorovaný na multifunkčných displejoch. Na plnenie operačných úloh môže byť lietadlo vybavené výstražným prijímačom ožiarenia rádiolokátorom protivníka, výmetnicami infračervených klamných cieľov a dipólových odrážačov, ako aj aktívnymi elektronickými rušičmi.

(15 kb)

Elektrický systém, poskytujúci striedavé aj jednosmerné napätie, pozostáva z dvoch nezávislých 20 kVA hlavných generátorov Auxilec (každý je poháňaný jedným motorom), dvoch 6 kW meničov Auxilec, jedného núdzového generátora poháňaného APU a dvoch batérií. V prípade zlyhania jedného z hlavných generátorov alebo meničov je zostávajúci schopný pokryť kompletnú potrebu elektrickej energie (s jednosmerným i striedavým napätím). Núdzový generátor (jednosmerný, 5 kW, 28 V) je poháňaný APU. Slúži na činnosť na zemi a na napájanie spotrebičov nevyhnutných na núdzové dokončenie letu. Dve NiCd batérie zabezpečujú spustenie APU na zemi i počas letu a slúžia na núdzové napájanie spotrebičov jednosmerným prúdom.

Dva plne nezávislé hydraulické systémy (21MPa) umožňujú dokončenie úlohy aj pri zlyhaní jedného z nich. Každý systém je napájaný samostatným čerpadlom poháňaným od motora. V prípade zlyhania jedného hydraulického systému sú posilňovače riadenia stále schopné vytvoriť minimálne 75 % hodnoty závesového momentu na riadiacich plochách - dôjde len k miernemu zníženiu manévrovateľnosti. Na núdzové vysunutie podvozku slúži samostatný hydraulický obvod s vlastným akumulátorom. Núdzové brzdenie zabezpečuje zvláštny akumulátor. Hydraulicky sú ovládané všetky primárne a sekundárne riadiace plochy, podvozok, kryty vstupných otvorov vzduchu (ak sú inštalované), riadenie predného podvozku a brzdy podvozkových kolies.

TAKTICKO-TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery Hmotnosti
Rozpätie 9,72 m Prázdneho lietadla 4500 kg
Dĺžka 11,49 m Vzletová (cvičná verzia) 6350 kg
Výška 4,76 m Výzbroje 3000 kg
Plocha krídla 23,52 m2 Vzletová (bojová verzia) 9000 kg
Výkony (bez podvesov, v podmienkach MŠA)
Maximálna rýchlosť (H 4500 m) 1030 km.h-1
Maximálna prípustná rýchlosť / M 1060 km.h-1 / 0,95
Stúpavosť (na úrovni hladiny mora) 51 m.s-1
Pádová rýchlosť (prist. konfig., 20 % paliva) 163 km.h-1
Praktický dostup 13000 m
Dolet bez PPN / 2xPPN (10 % zásoba paliva) 2435 / 3195 km
Prevádzkové zaťaženie +8 / -3 g
Max. trvalý násobok zaťaženia (H 4500 m) 4,9 g
Max. trvalá uhlová rýchlosť zatáčania (H 4500 m) 13,5 deg.s-1
Dĺžka rozjazdu (na úrovni hladiny mora) 330 m
Dĺžka dojazdu (na úrovni hl. mora, 20 % paliva) 530 m