Jakovlev Jak-1 (B,M)
Ing. Pavol Šucha

I-26 napriek limitom použitej technológie a materiálu dosahoval porovnateľné parametre s Bf 109 F-1. Bol to objektívne úspech mladého konštruktéra, ktorý do tej doby nepostavil stíhacie lietadlo. Bola to analogická situácia ako v Nemecku, kde Messerschmitt tak isto nemal skúsenosti so stavbou stíhacích lietadiel a napriek tomu vďaka podpore generálov Ernsta Udeta a Rittera von Greim zvíťazil v súťaži o nové stíhacie lietadlo, ktorú vypísalo Reichs Luftfahrt Ministerium. Tak isto ako u Bf-109, jeho výhodou bolo optimálne prispôsobenie podmienkam veľkosériovej technológie výroby, samozrejme s prihliadnutím k podmienkam CCCP.

Napriek pomerne jednoduchej technológii, skutočné problémy nastali až po nábehu sériovej výroby koncom roku 1940. Štátne skúšky sa skončili až v novembri 1940, ale do konca roku 1940 bolo vyrobených prvých 64 kusov. 7. novembra 1940 už lietal v rámci tradičnej vojenskej prehliadky nad Červeným námestím. Sériovou výrobou boli poverené tri závody, N°47 v Leningrade, N°301 v Moskve a N°292 v Saratovove. V závode N°47 v Leningrade dokázali postaviť pred evakuáciou do Charkova púhe 2 lietadlá. Letecký závod N°301 v Moskve do marca 1941, keď jeho výroba bola zmenená na Jak-7UTI, stihol vyrobiť 48 lietadiel v roku 1940 s 69 kusov v roku 1941. A tak prakticky jediným výrobcom Jak-1 po vypuknutí vojny bol závod N°292 v Saratove. Dokumentáciu dostali k dispozícii v júni 1940, prvé lietadlo vzlietlo v septembri toho istého roku. K decembru 1940 konštruktéri dokázali odstrániť prvých 10 najzávažnejších nedostatkov I-26, ale prvé sériové lietadlo, ktoré ich malo odstránené, bolo k dispozícii až 13. februára 1941. Sklz bol spôsobený tým, že vďaka úsiliu konštruktérov a výrobného závodu odstránili dokonca 43 nedostatkov (28 na trupe a krídlach, 8 na motore a vrtuli, 15 na vybavení lietadla). Nepodarilo sa však odstrániť dva s tých desiatich najvážnejších, ostrohové kolečko nemalo dostatočný rozsah otáčania a kyslíková maska bola nespoľahlivá. V sériovej výrobe okrem výrobných vád naďalej pretrvávalo 37 konštrukčných vád a tak štvrtá séria, ktorej výroba započala vo februári 1941, nespĺňala očakávania a bola predmetom ostrej kritiky armády. Netesnosti spôsobovali únik oleja, chladiaca kvapalina a olej sa prehrievali. Spotreba paliva z palivových nádrží v ľavom a pravom krídle bola nesymetrická, nebola inštalovaná rádiostanica, rádiokompas a pristávacie svetlá, netesnosti sa objavovali v pneumatickom systéme, atď.  Až v novembri 1941 dostali sériové Jak-1 (20. séria) rádiostanicu s dosahom 80 km, nespoľahlivé zaťahovanie ostrohového kolesa bolo odstránené, bolo inštalované pristávacie svetlo, zdokonalila sa elektroinštalácia, atď. Lietadlo nemalo pancierový čelný štít kabíny, pilota chránila iba 8 mm pancierová doska za sedadlom. Lietadlo nemalo samosvorné nádrže paliva. Kabína pilota neumožňovala výhľad dozadu.

Jak-1 Osou vrtule strieľajúci kanón ráže 20 mm ŠVAK dostal zvýšenú zásobou 120 ks streliva. Pod krídlami mohlo niesť zavesené dve neriadené rakety RS-82 ráže 82mm, alebo dve bomby FAB 50 po 50 kg. Doplnené vybavenie lietadlá, nízka kvalita dielenského spracovania a zlá výstupná kontrola spôsobili, že vzletová hmotnosť mala tendenciu narastať až na 2950 kg. Situáciu určite nezlepšovali časté opravy v poľných podmienkach. Sériový Jak-1 výkonovo zaostával za Bf-109F-2, ktorý sa objavil na fronte na jeseň 1941, a jeho hlavnou výhodou bola schopnosť prevádzky v krutých zimných podmienkach zimy roku 1941.

Väčšina z Jakov-1 bola 22. júna 1941 nebojaschopná. S ohľadom na oneskorenie vo výcviku veľké počty Jakov-1 stáli na letiskách v zázemí a v továrňach, kde čakali na prelet k bojovým jednotkám. Mesiac pred vypuknutím vojny nebol preškolený žiaden frontový pilot na tento typ lietadla. Hlavnú ťarchu leteckých súbojov v lete 1942 niesli bojaschopné I-16 a I-153. LaGG-1 a LaGG-3 boli pre svojich pilotov nebezpečnejšie, ako lietadla protivníka (prezývka "lakovaný garantovaný hrob" hovorí sama za seba). Mig-1 a Mig-3 boli skôr prepadové stíhačky. V porovnaní s lietadlami LaGG a Mig bol však Jak-1 relatívne najkvalitnejšie frontové lietadlo, ktoré mali sovieti v roku 1941 k dispozícii. O jeho vysokom ohodnotení svedčí aj fakt, že bol vo výzbroji gardových jednotiek sovietskeho letectva v prvej fáze Veľkej vlasteneckej vojny.

Jak-1 s pôvodným krytom kabíny sa vyrábal v troch verziách.

Jak-1 zima 1941/42 V období september 1940 - máj 1942 sa vyrobilo celkovo 2 947 kusov Jak-1 v 59. sériách. Na prelome rokov 1941/42 sa počas zimy vyrábala špeciálna varianta Jak-1 M-105PA. Už počas leta 1941 konštruktéri pripravili úpravy, spočívajúce v inštalácii zaťahovateľného lyžového podvozku (2x62x165 cm, 123 kg), úpravy chladiaceho a palivového systému, zmenená bola aj zimná kamufláž. Spomienky nemeckých pilotov na prvú zimnú sezónu ukazujú, že Luftwaffe nebola na takéto kruté podmienky pripravená a v kritickom období prakticky "primrzla" k zemi. Nemeckí mechanici improvizovali a nahrievanie motorov, pridávanie paliva do oleja a iné opatrenia sa prakticky učili od zajatých ruských mechanikov priamo v poli. Inštalácia lyžového podvozku síce zvýšila štartovaciu hmotnosť až na 2985 kg, znížila maximálnu rýchlosť na 533 km/hod, dolet klesol na 550 km, ale takto upravené lietadlo na rozdiel od svojich súperov lietalo aj z neupravených zasnežených letísk.

V období september 1940 - máj 1942 sa vyrobilo celkovo 2 947 kusov Jak-1 v 59. sériách.

Jak-1BPrvá veľká modernizácia nastala v druhej polovici roku 1941, zmeny boli odskúšané na 35. stroji 60 série v Saratovskom závode. Sériová výroba nového typu sa rozbehla 11. augusta 1942 . Jak-1B mal novú kabínu, ktorá umožňovala výhľad pilota dozadu. Čelný a bočné štítky kabíny boli ploché, aby nezkresľovali pohľad pilota. Inštalované bolo spätné zrkadielko. Olejový chladič bol podobný, ako u Jak-7. Vstup vzduchu pre turbokompresor v koreni ľavého krídla mal kruhový tvar. Dva guľomety ŠKAS ráže 7,62 mm pred kabínou pilota boli nahradené jedným UBS (Univerzálny, Berezin, Synchronizovaný) ráže 12,7 mm konštruktéra M. Berezina s kadenciou 1000 výstrelov/min a 200 ks streliva. Zbrane mali elektromechanický systém streľby. Zbrane sa spúšťali stlačením tlačítka na riadiacej páke. Zameriavač OPB, s ktorým boli piloti nespokojní, bol nahradená novým VV-1. Trojdielna kapota motoru bola nahradená dvojdielnou. Za pilotom bolo okrem panciera v sedadle aj nepriestrelné sklo. Čelné sklo bolo tak isto nepriestrelné. Ostrohové kolečko bolo zaťahovateľné. Podobné úpravy dokázali mechanici vykonať na jestvujúcich Jakoch-1 aj v poľných podmienkach. Testy v bojových podmienkach sa konali v období 10. decembra 1942 až 28. januára 1943. Výsledky boli veľmi pozitívne, 58 testovacích lietadiel podľa údajov pilotov počas 669 vzletov sa zúčastnilo 38 leteckých súbojov a pri vlastnej strate 6 Jak-1B zostrelili 5xBf-109F, 6xFw-190, 8xJu-87, 3xHe-111, 2xHs-126, 1xJu-88.

Celkovo bolo vyrobených 4188 kusov tejto verzie Jak-1B.

Druhá modernizácia nadväzovala na druhú, pričom ďalšie zmeny boli odskúšané na 16. stroji 99. série v októbri 1942. Boli realizované nasledovné vylepšenia :

Jak-1B Úpravy boli do sériovej výroby zavedené od 111. série, ktorá sa začala vyrábať od decembra 1942. Od marca 1943 (od 127. výrobnej série) Jak-1B dostal zvýšenú zásobu streliva 140 ks pre 20 mm ŠVAK a 240 ks pre 12,7 mm guľomet UBS. Celkovo bolo vyrobených 4461 kusov tejto verzie Jak-1B. Výroba Jak-1B bola ukončená 192. výrobnou sériou v júli 1944. V staršej literatúre, v ktorej sa ešte nereflektovali odtajnené údaje po roku 1991, sa Jak-1B označuje ako Jak-1M. Zmeny vo výrobe prebiehali pomerne kontinuálne a ako to bolo u sovietskych lietadiel zvykom, odlišnosti sa lepšie špecifikujú výrobnou sériou a dokonca je potrebné do úvahy brať aj výrobný závod, lebo neboli zavedené všade naraz. Podľa niektorých prameňov posledné kusy Jak-1B mali už inštalovaný motor VK-106.

Jak-1M (M= Modernizovaný) bolo oficiálne označenie pre dva prototypy s motorom VK-105PF, ktoré sa líšili stupňom preplňovania motoru a vrtuľou (VIŠ-61P resp. VIŠ-105SV). Zmenšilo sa rozpätie (na 9,2m) a plocha krídla (na 14,85 m2). Plátený poťah trupu bol nahradený preglejkovým. Podvozok dostal väčší zdvih pruženia, chladič kvapaliny bol viac zapustený do trupu, chladič oleja sa presťahoval do krídla. Na ľavej strane bol zdvojený vstup vzduchu pre chladenie kvapaliny a vstup vzduchu do turbokompresoru. Zásoba paliva sa zmenšila o 30 kg. Na druhom prototype bol inštalovaný nový kanón ŠA-20M a dva guľomety UBS. Vďaka radikálnym úsporným opatreniam sa vzletová hmotnosť znížila na 2660 kg. Výroba prvého prototypu bola ukončená 15. februára 1943, druhý prototyp bol vyrobený 17. septembra 1943. Jak-1M sa stal prakticky prototypom pre sériový Jak-3

V čase nábehu sériovej výroby Jak-1B k jednotkám Luftwaffe na východnom fronte prichádzal Messerschmitt Bf 109 vo verziách G-1 až G-6. Obe konštrukčné kancelárie došli zhodne k záveru, že účinnosť 7,62 a 7,69 mm guľometov je nedostatočná. Bf 109 G-6 dostal výzbroj 1 x MG-151 20 mm s 150 ks munície a 2 x MG-131 13 mm s 300 ks munície. Kadencia nového revolverového kanónu Mauser MG-151 dosahovala 700-800 výstrelov/min, MG-131 mal väčšiu ráž 13 mm ako UBS, kadenciu 900 výstrelov/min. Sekundová salva BF-109G-6 bola väčšia a lietadlo nieslo aj väčšiu zásobu streliva. Prídavné súpravy výzbroje zahrňovali ďalšie kanóny, bomby, rakety, prídavné nádrže, čo umožňovalo využitie lietadla aj pre útoky proti pozemným cieľom. Messerschmitt Bf 109G dostal nový výkonný motor DB-605 s 1450 hp, ktorý vyžadoval silnejšiu konštrukciu trupu. Vzletová hmotnosť vzrástla na 3150-3400 kg. Lietadlo síce prekonávalo Jak-1 v maximálnej rýchlosti (pri zemi G-6 dosahovala 545 km/hod, vo výške 8700 m dokonca 618 km/hod), dostupe (11 500m), ale zaostávala v manévrovacích schopnostiach a stúpavosti vo výškach do 5 000m. Messerschmitt Bf 109 pokračoval v trende zvyšovania vzletovej hmotnosti, maximálnej rýchlosti a výzbroje, Jakovlev sa vydal typom Jak-3 úplne opačnou cestou. Spomienky nemeckých pilotov-expertov ("esá") ukazujú aj zodpovedajúce zmeny v taktike. Nemeckí piloti používali taktiku "udri a uteč" a nepúšťali sa do manévrovacích súbojov v horizontálnej rovine. Bola to podobná (a veľmi účinná) taktika, akú používali americkí piloti voči extrémne obratnému japonskému "Zeru".

Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že skutočným kráľom "psích súbojov" (manévrovacích súbojov najviac v horizontálnej rovine) bola na východnom fronte Bell P-39N a P-39Q Airacobra. Lietadlo, ktoré bolo po bojoch v Pacifiku americkými pilotmi veľmi zatracované, sa v podmienkach súbojov v malej výške s menej obratnými Bf 109 G a Fw-190A veľmi osvedčilo. Obrat o 360° P-39N dokázala za 17,7-18,7 sekundy, minimálny polomer otáčky mala 253 m. Pre porovnanie Jak-1 mal túto hodnotu 277m, La-5FN 295m, Bf-109G-2 290m, Fw-190A-4 340m.  Do 5000 m vystúpila za menej ako 4 min, v 2956 m dosahovala 642 km/hod. Nie náhodou bola prideľovaná gardovým plukom, traja zo štyroch najúspešnejších sovietskych pilotov II. svetovej vojny získali väčšinu svojich víťazstiev v kabíne Airacobry. Celkovo USA dodali do CCCP 4758 kusov P-39N a P-39Q.

Typ Jak-1 s M-105P Jak-1 s M-105PA Jak-1B Jak-1B s M-105PF
Výkon v 0m (hp) 1020 1210
Maximálny vzletový (hp) 1100 1295
Rozmery
Dĺžka 8,48m
Výška 1,7 m bez podvozku, 2,64 m s podvozkom
Rozpätie 10,0m
Plocha krídla 17,15m2
Hmotnosť a pomerná hmotnosť
Prázdna (kg) 2445 2425 2394 2316
Vzletová (kg) 2950 2930 2883 2884
merná záťaž (kg/m2) 172 171 168 168
merný výkon (kg/hp) 2,68 2,66 2,62 2,23
Maximálna rýchlosť
v 0m (km/h) 472 472 478 531
v 4850m (km/h) - 563 563 -
v 4860m (km/h) 569 - - 592
Pristávacia (km/h) 141 137
Manévrovacie vlastnosti
Otočenie o 360° 19
Dĺžka vzletu a pristátia (m)
Pristátie 530 560
Vzlet 320-340 340
Dolet
Praktický (km) 650 700
Dostup
Maximimálny (m) 10000 10050
Stúpavosť
do výšky 5000m (min) 5,7 6,0 5,4
Typ Zásoba streliva
1 x 20mm ŠVAK 120 120 (140)
2 x 7,62mm ŠKAS 2x750  
1 x UBS 12,7 mm   200 (240)
Salva (kg/sec) 1,73 1,997

Jak-1 (r. 1941)
Jak-1 rok 1941 Jak-1 rok 1941, pilot Lidia Vladimirovna Litvjaková Jak-1 rok 1941
Jak-1 r. 1941 Jak-1 rok 1941 jak-1 rok 1941
Jak-1 s RS-82 Jak-1 rok 1941 Jak-1 rok 1941
Jak-1 Jak-1 Jak-1 rok 1941

Jak-1B (r. 1942-44)
Jak-1B Jak-1B zima 1942/43 Jak-1B Normandie-Niemen
Jak-1B zimná kamufláž Normandie-Niemen , april 1944, Polotniani Jak-1B, L. V. Litvjakova, 73.GIAP, 1943
Jak-1B zimná kamufláž Normandie-Niemen Jak-1B
Jak-1B Prototyp Jak-1B, skusky v aerodynamickom tuneli

«» 23.4.2002