Mil Mi-2
Peter Jakubčin

Vrtuľník Mi-2 je prispôsobený pre plnenie letových úloh vo dne i v noci, za viditeľnosti zeme v rôznych atmosférických podmienkach.

Minimálnu osádku vrtuľníka tvorí pilot. Prevádzkovateľ môže rozšíriť osádku o osoby vykonávajúce špecifickú činnosť na palube (napr. palubný technik, lekár, operátor, žiak, alebo druhý pilot, atď.) Každá verzia môže mať dvojité riadenie pre výcvik pilotov.

Tento viacúčelový vrtuľník môže byť prevádzkovaný vo viacerých verziách: osobnej, nákladnej a sanitnej.

Osobná verzia ja vybavená v kabíne stolíkom, dvoma samostatnými kreslami, dvoma lavicami (mäkké, alebo tvrdé), tak, že traja z ôsmich cestujúcich sedia chrbtom k smeru letu.

Výstroj a vybavenie nákladnej verzie tvoria dve samostatné kreslá, zariadenia pre uchytenie materiálu, prídavné zariadenia ako elektrický výložník LPG-4 a vonkajšie zdvihové zariadenie umiestnené pod trupom.

U sanitnej verzie sa v kabíne nachádzajú dve samostatné kreslá, stolík (skladací), dve sanitné kreslá, alebo nosítka, iné sanitné vybavenie. Elektrický výložník LPG-4 so záchranným kreslom. Mimo to môžu byť namontované výsuvné okná, kontajner pre nástroje, vedenie prídavných akumulátorov, záclonky na oknách, povrazový rebrík, prídavné nádrže a pod.

Krátky technický popis

Ide o ľahký dvojmotorový vrtuľník pološkrupinovej konštrukcie vlastného trupu a  škrupinovej konštrukcie chvostového nosníka, s trojbodovým kolesovým pevným podvozkom,  jedným hlavným trojlistým nosným rotorom a jedným dvojlistým vyrovnávacím rotorom.

Trup tvoria dve základné časti: vlastný trup (v ktorom je kabína, palivová nádrž a  výstroj) a chvostový nosník.

Pološkrupinová konštrukcia vlastného trupu má uzly pre uchytenie motorov, hlavného reduktora, podvozku a chvostového nosníka.

Chvostový nosník, ktorého škrupinovú konštrukciu zosilňujú pozdĺžniky, má vo svojej zadnej časti reduktory pre náhon vyrovnávacieho rotora, uchytenie vyrovnávacieho rotora, stabilizátor a chvostovú oporu. Pozdĺž celého nosníka, na jeho vrchnej časti vedie pod odnímateľným ochranným krytom hriadeľ náhonu vyrovnávacieho rotora.

Podvozok sa skladá zo zdvojeného samostatného predného podvozku s tlmičom a hlavného podvozku, ktorý je tvorený dvoma kolesami uchytenými sústavou vzpier, z ktorých jedno má dvojstupňový tlmič. Kolesá hlavného podvozku sú brzdené pomocou pneumatickej sústavy.

Nosný rotor je tvorený troma listami celokovovej konštrukcie, uchytenými v rotorovej hlave, obsahujúcej tri kĺby. Nosníky listov rotora sú plnené stlačeným vzduchom, ktorého únik cez prípadnú trhlinu je indikovaný signalizátorom na nadstavci nosníka. Listy majú odmrazovaciu inštaláciu. Pohyb listov v rovine otáčania je tlmený hydraulickými tlmičmi.

Vyrovnávací rotor má dva celokovové listy. Listy majú elektrickú odmrazovaciu sústavu.

Vrtuľník je poháňaný dvoma motormi Izotov GTD-350 (D, V, DV). Je to prúdový motor s  voľnou hnacou turbínou a kompresorom so siedmymi axiálnymi stupňami a jedným radiálnym stupňom.

Konštrukčné varianty:

Rozmery
Dĺžka vrátane rotorov17,42 m
Dĺžka trupu11,94 m
Šírka (bez listov)3,25 m
Výška (bez vyrovnávacieho rotora)3,75 m
Priemer nosného rotora14,56 m
Priemer vyrovnávacieho rotora2,70 m
Plocha disku nosného rotora166,50 m2
Plocha disku vyrovnávacieho rotora5,70 m2
Plocha stabilizátora0,75 m2
Rozchod kolies podvozku1.769 km
Rozvor kolies podvozku3,63 m

Hmotnosť prázdneho vrtuľníka
VerziaS jedným riadenímS dvojitým riadením
Osobná2.402 kg2.445 kg
Nákladná2.372 kg2.420 kg
Sanitná2.410 kg2.420 kg

Motor GTD-350
Váha motora137 kg
Výkon motora400-8 ks
Spotreba motora150 l/h
Min. čas dobehu motora po vypnutí25 s

Palivová inštalácia
Objem hlavnej palivovej nádrže600 l
Objem prídavných nádrží (2 x 238 l)476 l
Max. plnené množstvo paliva1.050 l
Signalizácia zbytku paliva pri100 l

Maximálne povolené náklony v zákrutách
Pri normálnom lete30°
Pri autorotácii15°

Výkony
Štartovací výkon motorov800 ks (600kW)
Dostup4000 m
Max. vzletová hmotnosť3550 kg
Povolené rýchlosti
Max. V (0 - 10m) do strán a dozadu10 km/h
Max. povolená V otáčania30°/s = 360°/12s
Max. V klesania – kolmého3 m/s
Max. V klesania – šikméhoneobmedz.
Max. V pri t > 25 °C (0 – 1000m)180 km/h
Max. povolená V pri zapnutých stieračoch150 km/h
Max. povolená V s podvesom100 km/h
Max. povolená V v horizontálnom lete210 km/h
Rýchlosti vetra
Max. V vetra pre vzlet spredu15 m/s
Max. V vetra pre vzlet zľava5 m/s
Max. V vetra pre vzlet sprava3 m/s
Max. V vetra pre vzlet zozadu5 m/s
Max. V vetra pre rolovanie12 m/s
Max. V vetra pre otáčanie vo vise 360°do 5 m/s
Max. V vetra pre otáčanie vo vise 90°do 7 m/s

Preletové rýchlosti a dostup
Výška letuPreletová rýchlosťDolet so záťažou 750kg bez PNDolet bez záťaže s PN
100 m190 km/h205 km600 km
500 m190 km/h217 km612 km
1000 m190 km/h225 km615 km
2000 m160 km/h217 km642 km
3000 m120 km/h212 km593 km

«» 15.9.2004