Mig-21 Fischbed J,K
Mig-21 tretej generácie
Ing. Pavol Šucha

Vývoj Migu-21 prebiehal kontinuálne po krokoch, pričom jednotlivé zdokonaľujúce kroky sa vykonávali často v rámci verzie. Hranica medzi treťou a štvrtou generáciou je v jednotlivých prameňoch určená rôzne. Jeden predel sa určuje podľa vonkajších znakov, ktorými  boli rozšírená nadstavba za kabínou a štyri závesné body pod krídlami. Prakticky touto hranicou sú neskoršie varianty Migu-21R a Mig-21S. Určenie predelu ďalej komplikuje sovietska prax vyvážať na export modifikácie lietadiel zo slabším motorom a horšou elektronikou.

Druhý prístup k určeniu hranice sa opiera o vybavenie lietadla zdokonaleným motorom R-13-300 a interne zabudovaným zdvojeným kanónom GŠ-23L. Prvou verziou, ktorá dostala interne zabudovaný kanón GŠ-23L bola exportná verzia Migu-21S s názvom 

Mig-21M (Izdelie "96", Fishbed K NATO). Prvé kusy mali starší motor R-11F2S-300, neskôr zdokonalený R-11F2SK-300, nový motor dostala táto verzia pravdepodobne až koncom sériovej výroby, ktorá sa začala v závode "Znamja truda" pri Moskve v roku 1968 a pokračovala do roku 1971. Mig-21M bol z tohoto pohľadu prechodný typ medzi 2. a 4. generáciou, pričom určujúcim kritériom je návrat k interne zabudovanej hlavňovej výzbroji. Niektoré pramene Mig-21M zaradili ako neskoršiu verziu Migu-21S. Radar bol verzia RP-21MA, podľa iných prameňov RP-22. MiG-21 M bol exportovaný do Polska, ČSSR, NDR a iných krajín. Byl licenčne vyrábaný v Indii, bez licencie v Číně.

Mig-21SM (Izdelie "95M", Fishbed K NATO) bola verzia, ktorá sa vyrábala v rokoch 1968-74 v závode v Gorkom a bola vybavená výhradne novým motorom R-13-300 a radarom RP-22S. Prototyp sa nazýval E-7SM.

Mig-21SMT  (Izdelje "50" ?, Fishbed K NATO) bola verzia Migu-21SM so zväčšenou zásobou paliva (2950kg), nesenou v objemnejšej nadstavbe na chrbte trupu. Nadstavba zhoršovala aerodynamiku a preto väčšina Migov-21SMT bola konvertovaná späť na štandard Migu-21SM (v niektorých prameňoch sa uvádza pre konvertovené lietadlá názov Mig-21ST). Prototyp E-7SMT vzlietol v roku 1968. Výroba bežala v rokoch 1971-72. Pôvodné určenie ličetadla bolo nosič malorážovej jadrovej bomby. 

Mig-21MT (Izdelie "96T") bola predpokladaná exportná verzia Migu-21SMT. V roku 1971 vyrobených 15 lietadiel používalo sovietske letectvo.

Mig-21MF (Izdelje "96F",  Fishbed K NATO) je exportná verzia Migu-21SM s motorom R-13-300 a RP-22S Sapfir-21 radarom, vyrábaná v sérii od roku 1970 v závode v Gorkom a od roku 1971 v závode "Znamja truda" pri Moskve do roku 1975. Exportovaný do krajín : Afghanistan, Alžírsko, Angola, Bangladéš, Kongo, Kuba, ČSSR, NDR, Egypt, MĽR, India, Irak, Laos, Libya, Mongolsko, Mozambik, Vietnam, Nigeria, PĽR, Rumunsko, Somálsko, Sudán, Sýria, Uganda a Zambia. Licenčne vyrábaný v Indii ako MiG-21M Typ 88

Mig-21UM (Izdelje "69" Mongol B NATO) vychádzal z verzie Mig-21MF. Vyrábal sa od rokoch 1971-75 v počte 1133 kusov. Mal nový motor R-13-300 a zdokonalenú elektroniku. Má zabudované nové vystrelovacie sedadlá KM-1U vpredu a KM-1I vzadu. Bol vybavený autopilotom AP-155, streleckým zameriavačom ASP-PFM, inštruktor mal na kabíne periskop. Charakteristickým znakom verzie Mig-21UM okrem znakov, prevzatých z verzie MF, je anténa pred smerovkou.

Rozmery (m)
Rozpätie krídiel 7,15
Dĺžka lietadla  14,90
Výška 4,71
Plocha krídla, m2 22,95
Šípovitosť nábežnej hrany 57°
Pohonná jednotka
Typ a ťah motoru *1 R-13-300 (1x63,6 kN/1x 6490 kp, Mig-21SM, Mig-21MF, Mig-21MT, Mig-21SMT) alebo R-11F2S-300 (Mig-21M).
Hmotnosť
Normálna vzletová 8300 (Mig-21SM), 8200 (Mig-21M, Mig-21MF), 8800 (Mig-21MT), 8900 (Mig-21SMT).
Maximálna vzletová 9400 (Mig-21MF);
Palivo vo vnútorných nádržiach 2.200 (Mig-21SM, Mig-21M, Mig-21MF), 2700 (Mig-21MT), 2450 (Mig-21SMT).
Prázdny 5.350 (Mig-21MF).
Letové parametre
Maximálna rýchlosť 2175 km/hod (Mig-21MT a Mig-21CMT), 2230 km/hod (Mig-21CM, Mig-21M, Mig-21MF);
Maximálna rýchlosť pri zemi 1300 km/hod;
Maximálna stúpovasť 204 m/s;
Praktický dostup 17 500 m (Mig-21CM), 17 300 m (Mig-21M,Mig-21CMT), 18200 M (Mig-21MF);
Parktický dolet 1050 kM (Mig-21CM, Mig-21M, Mig-21MF), 1.300 km (Mig-21MT, CMT);
Preletová vzdialenosť 1420 kM (Mig-21CM, Mig-21M, Mig-21MF), 1670 km (Mig-21MT, Mig-21CMT);
Dĺžka vzletu 800 m
Dĺžka pristátia 550 m
Maximálne g 8,5


Fotografie
«» 20.10.2001