Suchoj Su-7 (S-1, S-2)
Ing. Pavol Šucha

5. augusta (podľa niektorých prameňov júla) 1953 vyšiel výnos Rady ministrov ZSSR, ktorý zadal konštručným kanceláriám, ktoré sa zaoberali projekciou stíhacích lietadiel, úlohu vypracovať projekt frontovej stíhačky s motorom A.M. Ljuľku s predpokladaným ťahom 10 000 kp. Predpokladal dve varianty usporiadania -; so šípovým (prototypy dostali označenie "S") a delta krídlom (prototypy dostali označenie "T"). Termín bol ako bolo v tej dobe obvyklé šibeničný - v máji 1955 mal byť odovzdaný prototyp na letové skúšky. Maximálna rýchlosť mala byť minimálne 1800 km/hod, dostup 19 000 m. Výzbroj 3 kanóny NR-30 ráže 30 mm s 65 nábojmi pre každý kanón a rakety S-5 v raketniciach ORO-57K na závesoch pod trupom a krídlami. Ministerstvo leteckého priemyslu sa snažilo podporovať súťaživosť a aj s ohľadom na zabezpečenie pre prípad zlyhania niektorej konštrukčnej kancelárie bolo jasné, že do sériovej výroby sa dostanú dva prototypy, z ktorých jeden bude vyrobený v malej sérii.

Výnosom ministerstva obranného priemyslu číslo 223 zo dňa 14.5.1953 bol hlavným konštruktérom OKB-1 (výskumno konštrukčná kancelária) menovaný P.O. Suchoj. Nahradil vo funkcii V.V. Kondratjeva. P.O. Suchoj po zrušení svojej konštrukčnej kancelárie v roku 1949 (údajne na priamy príkaz J.V. Stalina) pôsobil ako zástupca vedúceho Tupolevovej konštrukčnej kancelárie. Ako výrobnú bázu jej pridelili 26. októbra 1956 filiálku závodu No.155 (bývalý závod No.51). Znovuzrodená konštrukčná kancelária "OKB-1" P.O.Suchoja ako základ použila projekt Su-17(R) z roku 1948, ale bolo jasné, že dôjde k jeho radikálnej prestavbe. Ďalšou pomocou bola analýza konštrukcie trofejného F-86 Sabre, ktorú vykonala skupina konštruktérov pod vedením V.V. Kondratjeva. Pomocnú ruku podal aerodynamický ústav CAGI, ktorý odporučil použiť krídlo s jedným nosníkom a šípovitosťou 60°, symetrickým profilom s relatívnou hrúbkou 7%. Potom, ako v novembri 1953 dostala oficiálny príkaz, OKB-1 pristúpila naraz k práci na troch alternatívnych projektoch. Frontová stíhačka S-1 mala klasické šípové krídlo, T-1 delta krídlo, prepadové stíhačky S-3 šípovité (práce boli ukončené v auguste 1954) a T-3 delta krídlo.

Na tomto mieste si je dobré uvedomiť dobový kontext, v ktorom prebiehal vývoj lietadla. V USA 29. septembra 1954 vzlietol prototyp F-101A s podobnými parametrami, F-100A lietal už od 25. septembra 1953, francúzsky Super Mystere B-1 vzlietol po prvý krát v marci 1955. Prototyp S-1 Vo februári 1954 zasadala komisia pod vedením námestníka hlavného komisára VVS A.N. Ponomarjeva, preberejúca úvodný projekt, maketu lietadla v skutočnej veľkosti a schémy jeho systémov. Už v máji 1954 bol k dispozícii predbežný projekt S-1. V konštrukcii lietadla a celého systému bolo použitých mnoho noviniek, krídlo malo šípovitosť až 60° v 1/4 tetivy profilu, plávajúci stabilizátor, osovo symetrický regulovateľný vstup vzduchu, hydraulický systém s pracovným tlakom 210kg/cm2, nové vystreľovacie sedadlo KS-1, sústavu riadenia s hydraulickými posilňovačmi a ďalšie. Prototyp S-1 mal ešte zaoblené hrany vstupu vzduchu, podobne ako Mig-19S. Pristávací brzdiaci padák bol umiestnený pod motorom, charakteristické boli aj 4 pomerne veľké symetricky umiestnené brzdiace štíty. Po odobrení komisiou VVS v lete 1954 boli odovzdané prvé výkresy na výrobu prototypu a o rok 15. júna 1955 bol k dispozícii prvý prototyp. Sklz projektu mal na svedomí predovšetkým motor AL-7 (prvá modifikácia bez prídavného spaľovania), ktorý nebol včas k dispozícii. Skupinu, ktorá mala testovať letové vlastnosti, viedol hlavný inžinier V.P. Balujev. Nakoľko OKB-1 nemalo vlatných skúšobných pilotov, po dohovore s VVS bol ako skúšobný pilot určený A.G. Kočetkov. Lietadlo prvý raz vyrolovalo 27. júla 1955, 7. septembra 1955 skúšobný pilot vykonal prvý (neplánovaný - lietadlo sa neočakávane odlepilo od zeme a nebol priestor na okamžité pristátie) vzlet. Prvé skúšky (11 vzletov) prebehli s motorom AL-7, ukončnené boli v januári 1956. Nakoľko A.G. Kočetkov musel pokračovať v skúškach La-250, konštručnej kancelárii bol pridelený nový skúšobný pilot V.N. Machalin. Po inštalácii vylepšeného motoru AL-7F s komorou prídavného spaľovania pilot V.N. Machalin dosiahol s upraveným prototypom S-1 vo februári 1956 rýchlosť 2070 km/hod, čo v príslušnej výške letu zodpovedalo Mach 1,96 a prevyšovalo zadanie o 270 km/hod. Ale nastala neočakávaná pumpáž motoru a preto lety s rýchlosťami blízkymi M=2 boli dočasne pozastavené až do ujasnenia príčin problému. Rozhodnutím vlády zo dňa 11. júna 1956 bolo lietadlo s označením Su-7 pripravované do sériovej výroby. Ale už vtedy bolo jasné, že s ohľadom na kvality Migu-21 to bude iba malá "zabezpečovacia" séria. 24. júna 1956 sa lietadlo zúčastnilo spolu so sesterským prototypom T-3 (budúci Su-9) slávnostnej leteckej prehliadky v Tušine, kde vzbudilo zaslúženú pozornosť. V tom čase OKB - 155 pod vedením A.I. Mikojana skúšala prvé prototypy budúceho Migu-21 so šípovým krídlom. Lietadlo malo pomerne dobré letové vlastnosti, bez problémov vyberalo vývrtku, po čase vďaka novej konštrukcii pohyblivého kužeľa vo vstupnom otvore vzduchu sa podarilo podstatne znížiť pravdepodobnosť pumpáže. s-2.2-1Na jeseň 1956 sa ako prvému sovietskemu lietadlu podarilo pilotovi V.N. Machalinovi na tomto lietadle prekonať M=2 a to rýchlosťou 2170 km/hod. V októbri 1956 bol postavený druhý prototyp, označený S-2 , tretí stroj bol určený na statické skúšky. S-2 sa líšil od S-1 výzbrojou iba dvoch kanónov NR-30 a bol o niečo dlhší, lebo mal väčšiu palivovú nádrž v trupe. Vstupný otvor už mal novú "nadzvukovú" podobu s ostrými hranami. Toto lietadlo zalietaval skúšobný pilot N.I. Korovuškin, ktorého hlavnou úlohou bolo zistiť maximálne možnosti lietadla. Od septembra 1956 vykonávali oba prototypy štátne skúšky. Začiatkom roku 1957 s upraveným motorom N.I. Korovuškin dosiahol výšku 19 200 m. Dňa 23. novembra 1957 na jednom z prototypov zahynul skúšobný pilot I.N. Sokolov, príčinou bola znovu nestabilná práca motoru, pri pokuse pristáť s nepracujúcim motorom pilot zahynul. Napriek tomu bolo lietadlo ešte pred ukončením štátnych skúšok odporučené do sériovej výroby pod označením Su-7. Sériovou výrobou bol poverený závod č. 126 v Komsomolsku na Amure. Závod pôvodne vyrábal Migy-17, pripravovala sa sérová výroba Migu-19. Nakoľko bol dosť od ruky, nemal veľké výrobné kapacity a nebol ani najmodernejšie vybavený, Mikojan ho bez problémov dal k dispozícii. Sérová výroba postavila kolektív závodu pred množstvo problémov. Bolo potrebné zvládnuť nové technológie, rekonštruovať väčšinu výroby, lebo v konštrukcii lietadla boli použité nové materiály (chróm-niklová oceľ a nové hliníkové zliatiny s označením V-95 a AK4-1), s obrábaním ktorých nemal závod skúsenosti. Ich únavová pevnosť v podstatnej miere závisela od presnosti opracovania detailov najmä na hranách a stykoch, kde bola najväčšia koncentrácia napätí. Závod si musel osvojiť napríklad chemické frézovanie, čo znamenalo inštaláciu veľkých vaní na pracovné roztoky a príslušných manipulačných mechanizmov. Nakoľko lietadlo bolo na tú dobu neobvykle bohato vybavené palubnými systémami, nároky na presnosť a montáž rádovo vzrástli. Príprava sériovej výroby trvala celý rok 1957 a 1958, prvé sériové lietadlo opustilo výrobnú linku až v marci 1959. Prvé sériové kusy išli v máji 1959 do Oršanského stíhacieho pluku (s hrdým titulom "Červenej hviezdy"), ktorý sa prakticky stal skúšobným poligónom pre tieto lietadlá. V sériovej výrobe montovali do lietadla zdokonalený motor AL-7F-1 a do vstupného kužeľa rádiolokátor SRD-5M. Prvé sériové kusy boli stále ešte skúšobné, lietadlo bolo potrebné aj po nábehu "sériovej" výroby stále zdokonaľovať, opakovali sa problémy s motorom a boli aj ťažké havárie.
Prvých 10 kusov "série" podľa rozhodnutia VVS vrátili OKB pre skúšky rôznych vylepšení a výskumné programy. Jeden takýto exemplár (4 zo série) dostal označenie S-2.1-1 začal slúžil ako prototyp ďalšej série a jeho skúšky boli započaté koncom roku 1958.  V rozšírenej prednej časti lietadla boli inštalované automatické "protipumpážne" klapky (najprv ich odskúšali na T-43 - budúcom Su-9), rozšírila sa zadná časť trupu kvôli inštalácii motoru AL-7F-1 s väčšou komorou prídavného spaľovania. Takto upravené stroje po skúškach v marci 1959 (v Komsomoľsku na Amure) boli koncom roku 1959 pustené ako 9-ta séria do výroby. Prototyp S-2.3 z roku 1959 bolo sériové Su-7,slúžiace na skúšky zmiešaného lyžovo-kolesového podvozku. Po úspešnom ukončení skúšok Migu-21 a prijatí do výzbroje stíhacieho bombardéru Su-7B bola sériová výroba stíhacieho lietadla Su-7 ukončená v roku 1961. Lietadlo bolo vo výzbroji iba dvoch plukov na ďalekom východe a čo sa týka spoľahlivosti si nezískalo dobrú povesť. V službe nevydržali stíhacie  Su-7 dlho, v polovici rokov 60-tich ich vymenili za Su-7BKL. Spolu bolo zmontovaných v 12 sériách iba 133 stíhacích lietadiel Su-7, z toho bolo 30 v staršom prevedení s motorom AL-7F. Všetky lietadlá pôsobili vo dvoch stíhacíxh plukoch v rámci PVO na Ďalekom východe krajiny (Vozdvižensk a Spask - Daľnyj) približne do roku 1965. V NATO malo lietadlo kódové označenie Fitter - A.

Pekné náčrty prototypov a sériových Su-7 je možné násjsť na adrese: http://legion.wplus.net

Stručná charakteristika
Suchoj Su-7
RozmeryRozpätie9,31 m
Dížka18,06 m
Výška4,99 m
Nosná plocha49,00 m2
Hmotnosťprázdna8.370 kg
vzletová13.600 kg
VýkonyMax. rýchlosť2.120 km/h
Cestová rychlosť786 km/h
Dolet1.875 km
Dostup15.000 m
Stúpavosť v 0 m9.600 m/min

«» 20.5.2005