Avia LM-02
Václav Němeček

Trnem v oku italské Mussoliniho Itálie byla skutečnost, že „Maře Nostrum", jak po římském způsobu říkala Středozemnímu moři, bylo z obou stran uzavřeno britskými základnami, z nichž také Britové kontrolovali pohyb veškerých plavidel. Ukázalo se, že když v roce 1935 Itálie napadla Etiopii (tehdy se jí říkalo Habeš), nehnula Británie ani brvou při pronikání italských transportů Suezským průplavem. Od léta 1940, kdy se Itálie ocitla ve válce po boku Německa, byla ovšem situace jiná.

Suez byl teoreticky napadnutelný z italských kolonií v Africe, ale Gibraltar zůstával mimo dosah italského vojenského letectva. Přitom napadnout tuto britskou pevnost ze vzduchu bylo přímo prestižní otázkou Regia Aeronautica, tedy italského letectva. Nepřekvapuje, že v roce 1941 spřádalo ministerstvo letectví různé plány, jak tohoto cíle dosáhnout. Zrodil se plán na nasazení bombardovacích kluzáků, což se jevilo jako relativně schůdné řešení. Představme si kluzák s nákladem dvou pum po 820 kg, vlečený rychlostí 280 km/h za třímotorovým bombardérem SM-79 ve výšce asi 4000 m do vzdálenosti 20 až 30 km od cílové oblasti, tedy Gibraltaru. Kdyby byl v této výši uvolněn, doklouzal by při poměru 1:10 do takové vzdálenosti, aby mohl bezpečně a přesně umístit střemhlavým letem při mezné rychlosti 540 km/h pumy na cíl. Protože by se kluzák přibližoval tiše, nevzbudil by pozornost protivzdušné obrany a překvapení by bylo dokonalé. Rychlost střemhlavého letu by stačila k tomu, aby se kluzák po odhozu pum znovu vznesl do výšky potřebné k tomu, aby doklouzal na španělské území. Tam by pilot vyčkal příjezdu italské ponorky, s níž by se vrátil domů. Masové nasazení kluzáků by mohlo znamenat dosti tvrdý úder proti nenáviděné gibraltarské pevnosti. Realizací tohoto nápadu byla pověřena nevelká firma AVIA (Azionaria Vercellese Industrie Aeronautiche), jejímž šéfem byl Francis Lombard!. Projekt zpracovával ing. Pieraldo Moratara. Vyšel mu celodřevěný samonosný dolnoplošník poměrně značných rozměrů. Křídlo bylo na spodní straně opatřeno mřížovými aerodynamickými brzdami (systému Junkers) včetně automatického ovládání. Pilot seděl v kabině na přídi a jeho palubní deska měla jen nejnutnější vybavení.

Přistávací zařízení mělo dvě verze pro nácvik pilotů se používal poměrně vysoký pevný podvozek, doplněný ostruhou, lyží pod trupem a pod konci křídla obloukovitými nárazníky. Pro bojové nasazení se počítalo s nízkým odhazovatelným podvozkem. Výzbrojí měly být dvě pumy nesené na závěsnících na krátkém centroplánu. Měly mít hmotnost po 820 kg. S jinou výzbrojí se nepočítalo. Kluzák dostal typové označení LM-02. V prosinci 1941 byly hotovy konstrukční práce a na podzim 1942 tovární pilot Nello Raimondo mohl poprvé vzlétnout z nevelkého letiště ve Vercalli ve vleku za stíhacím dvouplošníkem Fiat CR-42. Ten jej dopravil na vhodnější letiště v Cameri, které patřilo výcvikovému středisku pro bezmotorové létání italského letectva. Tam pilot pokračoval ve zkušebním programu i se střemhlavými lety. Kluzák dobře snášel střemhlavý let, aerodynamické brzdy „naskakovaly" při stanovené rychlosti 450 km/h a cvičné betonové pumy dopadaly přesně na cíl. l ostatní letové vlastnosti byly dobré. Mezitím se ovšem začal měnit názor letectva na užitečnost takového jednoduchého a zároveň organizačně složitého útočného systému. Radar, jehož používání Italové zanedbali, by přirozeně znamenal vážné ohrožení bezpečnosti a nenápadnosti přibližujících se svazů SM-79 s kluzáky ve vleku. Navíc se k náletům na Gibraltar začaly cvičit osádky jediných těžkých italských čtyřmotorových bombardérů Piaggio P-108B. Eskadra č. 274 uskutečnila první takový nálet pěti stroji P-108B ze Sardinie jen jeden stroj se dokázal vrátit na mateřské letiště, ostatní přistály převážně ve Španělsku.

První nálet Regia Aeronautica (ostatní byly už jen slabou napodobeninou) odvedl definitivně pozornost od LM-02. Navíc se Raimondo zabil v Taliedu při zkouškách výsadkového kluzáku TM-2. Stavěl se ještě jeden prototyp a lamači kus, ale v roce 1943 vše ustalo.

Stručná charakteristika
Avia LM-02
RozmeryRozpätie16,00 m
Dížka10,75 m
Výška2,80 m
Nosná plocha35,00 m2
Hmotnosťprázdna1.110 kg
vzletová2.840 kg
VýkonyRýchlosť vo vleku280 km/h
Medzná rychlosť strmhl. letu540 km/h
Kĺzavý pomer1 : 10

(14 kb) (20 kb)
(6 kb)

«» 18.10.2001