Vought F-8 Crusader

f-8_2_small.jpg(15 kb) Ve svém původním určení, jako stíhací letoun, setrvává F-8E /FN/ Crusader již pouze u francouzského námořního letectva. První dva prototypy XF-8A /XF8U-1/ vzlétly v březnu a září 1955. Sériové letouny F-8A /F8U-1/ dostaly zlepšené motory J57-P-12 nebo P-14 s výkonem 71,19kN. Po dodání 318 letounů F-8A první varianty byla výroba přeorientována na výrobu celkem 130 F-8B /F8U-1 El, která již mohla, díky zdokonalené avionice, působit z části i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Po nich následovalo 144 letounů prů-zkumné verze RF-8A /F8U-1P/ s pěti kamerami v přídi trupu. Z jednoho draku letounu F-8A vznikla v roce 1962 dvoumístná cvičně bojová obměna TF-8A /F8U-1T/ s výzbrojí redukovanou na dva kanóny. Od ledna 1959 do září 1960 bylo vyrobeno 187 stíhacích letounů typu F-8C /F8U-2/, určených pře-devším pro manévrový boj. Byly vybaveny motorem J57-P-16 s tahem 75,12 kN. Další obměnou pro působení v noci, byl F-8D /F8U-2N/. Byla vybavena autopilotem Vought s tlačítkovou soustavou volby programů, který byl připravován pro nový typ Crusader lil, k jehož sériové výrobě nedošlo. Sériová výroba F-8D byla zahájena v roce 1960 a vyrobeno bylo celkem 152 letounů. Poslední variantu představovalo 286 letounů F-8E /F8U-2NE/, které byly vyráběny v letech 1961 až 1964. Nesla zdokonalený radiolokátor AN/APQ-94 nebo AN/PQ-104, který zajišťoval působení na vzdušné cíle při nadzvukových rychlostech a za nepříznivých povětrnostních podmínek ve dne i v noci. Únosnost letounu s motorem J57-P-20A o tahu 80 kN vzrostla na 2.270 kg.

Exportní varianta, určená pro francouzské námořní letectvo a označená F-8E (FN) odpovídala základní verzi F-8E. Pro působení na podstatně menších francouzských letadlových lodích musela být provedena řada konstrukčních úprav, kterými byly výrazně zlepšeny vzletové a přistávací vlastnosti. Letoun byl vybaven radiolokátorem AN/APQ-104, který byl upraven pro použití francouzských protiletadlových řízených střel Matra R-530. První let proběhl počátkem roku 1964. Pro francouzské námořní letectvo bylo do roku 1965 vyrobeno celkem 42 letounů. Zaháje-ním přestavby 73 průzkumných letounů RF-8A na verzi RF-8G, která spočívala v insta-laci nových navigačních a fotoprůzkumných přístrojů, zesílení křídla i trupu, byla v roce 1965 odstartována předposlední etapa vývoje letounu. V ní bylo na úroveň varianty F-8E modernizováno 448 z celkem 1.259 vyrobených letounů. Poslední variantou byla F-8J vzniklá zástavbou dvouproudových motorů TF30-P-420 o tahu 87,15 kN do asi 100 letounů. Stíhací a průzkumné le-touny Crusader operovaly v době své největší slávy až u 59 letek letectva US NAVY a USMC.

f-8_3.jpg(13 kb) Popis letounu:
Letoun F-8E Crusader je jednomístný, jednomotorový palubní nadzvukový stíhací letoun určený k činnosti za ztížených povětrnostních podmínek ve dne a v noci. Může být rovněž použit k plnění úkolů přímé letecké podpory. Jako hornoplošník má šípové křídlo s úhlem šípu 42 stupňů, jehož vnější části se sklápí směrem nahoru o 95 stupňů. Vnější část křídla na nábožné straně vytváří charakteristický pilový zub. Rozpětí se při sklopení zmenší o 4,2 m. Křídlo má negativní vzepětí 5 stupňů a při vzletu, přistání a letech na minimálních rychlostech se hydraulicky vyklápí vzhůru. Ve vnitřních a vnějších částech křídel jsou integrální palivové nádrže. Trup letounu je poloskořepinové konstrukce, vyroben z hliníkových slitin, titanu, oceli a slitin magnézia. Za vstupním otvorem vzduchu k motoru, pod krátkou zahrocenou přídí, je do trupu vsazena přetlaková, klimatizovaná pilotní kabina s vystřelovacím sedadlem Martin Baker Mk F7. Její překryt se otevírá směrem nahoru. V přední části trupu se nachází střelecké, navigační a spojovací systémy a za nimi jsou umístěny agregáty hydraulické, kyslíkové a klimatizační soustavy a zásobníky munice pro kanóny. Dále následuje hlavní palivová nádrž, dvě boční palivové nádrže a motor. Pod trupem, za přední podvozkovou nohou je mohutný hydraulicky vyklápěný brzdící štít. Pod zadní částí trupu jsou dvě pomocné stabilizační plochy a hydraulicky ovládaný přistávací hák. Ze hřbetu trupu postupně přechází svislá ocasní plocha. Vodorovné šípové ocasní plochy jsou plovoucí, vyrobené z oceli a mají kladné vzepětí. Zdvojené ovládání ocasních kormidel je hydraulické. Přistávací zařízení je tvořeno hydraulicky ovládaným hlavním a příďovým podvozkem. Jednoduchý příďový podvozek se zaklapl do trupu směrem dozadu, kola hlavního podvozku, opatřená kotoučovými brzdami a protismykovým zařízením se zaklapli do trupu směrem dopředu. Letoun je poháněn turbokompresorovým dvoumotorovým motorem Pratt§Whitney J57-P-20/22 o výkonu 47,58 kN, s přídavným spalováním 80,04 kN. Integrální palivové nádrže v trupu a křídlech pojmou celkem 1.1021 paliva. Letoun je vybaven zařízením pro doplňování paliva za letu na levé straně trupu za kabinou. Výzbroj letounu je tvořena čtveřicí 20mm kanónů Colt MK-12 se zásobou 144 nábojů pro každou hlaveň, které jsou umístěny po dvojicích nad sebou na bocích trupu v úrovni kabiny. Další výzbroj, do celkové hmotnosti 2.224 kg, je umísťována jednak na speci-ální boční trupové závěsníky a dále pod křídla.

Stručná charakteristika
F-8 Crusader
RozmeryRozpätie10,82 m
Rozpätie s zlož. krídlami6,52 m
Dížka16,61 m
Výška4,79 m
Nosná plocha32,52 m2
Hmotnosťprázdna8.360 kg
vzletová15.422 kg
VýkonyMax. rýchlosť1.802 km/h
Nosnosť2.224 kg
Dolet965 km
Dolet s PPN2.252 km
Dostup17.677 m
Stúpavosť v 0 m107 m/s

Stroj v novej svetlosivej kamufláži.(28k) Aj tento stroj má novú kamufláž (28k)
Vyzbroj tvoria dve protilietadlové riadené strely R-550 Magic 2 (26k) Pôvodné zafarbenie francúzkeho námorného letectva (25k)

«»