Boeing RC-135
Ing. Pavol Šucha

RC-135S Úlohy, ktoré plnila a stále plní flotila lietadiel RC-135, sa dajú zhrnúť nasledovne :

Lietadlá RC-135 nevinikali krásou, ani technickými a výkonovými parametrami. Písalo sa o nich minimum a tak až koniec studenej vojny poodhalil tajomnú oponu, za ktorou sa skrývali tieto supertajné projekty, pohybujúce sa často na hraniciach špionáže. Popis ich vnútorného vybavenia sú prakticky malé dejiny elektronickej vojny za posledných 35 rokov a ďaleko presahuje za hranice záujmu tohoto serveru. Získané údaje okrem USAF vyhodnocuje aj National Security Agency (NSA) a všetky ostatné zložky ozbrojených síl USA. Spolupracujú s družicami RHYOLITE (AQUACADE), MAGNUM, VORTEX (CHALET), JUMPSEAT, ktoré plnia analogické úlohy z kozmu a s lietadlami rady EC-135, ktoré sú popísané na stránke venovanej C-135 Stratolifter. Ďalšími lietadlami, ktoré dokážu plniť podobné úlohy vysoko nad územím potencionálneho nepriateľa, sú lietadlá U-2R/TR-I, vybavené aparatútami SENIOR RUBY, SENIOR STRETCH, a SENIOR SPEAR. Ďalšími zdrojmi informácií sú pozemené radarové stanice, ako COBRA DANE na ostrove Shemya, "Elephant Cage" na základni Elmendorf AFB v Anchorage, "Hill" na základni Misawa AB v Japonsku, "Menwith Hill" v Harrogate v Yorkshire vo Veľkej Británii, prevádzkovaná NSA, San Vito dei Normanni v Taliansku, "Diogenes Station", Pirinclik a Sinop v Turecku, Augsburg a Bad Aibling v Nemecku, Clark AB na Filipínach,  Kunia, Hawaii, Taegu a Pyong' Taek v Južnej Kórei, Khon Kean v Thajsku, Episkopi na Cypre, Lackland AFB, Medina Annex, San Antonio. Systém bol doplnený loďami U.S.S. Liberty, U.S.S. Pueblo a U.S.S. Sergeant Joseph P. Muller, ktoré sú už vyradené z výzbroje. Torpédoborce triedy Spruance, Deyo a Caron, fregaty Blakely, Julius A. Furei a Badger boli vybavené potrebným vybavením a krúžili okolo námorných základní CCCP. Loď U.S.N.S Observation Island so systémom COBRA JUDY spolupracovala s pozemným systémom COBRA DANE ako výstražný systém pred útokom balistických rakiet z priestoru Kamčatky. V rámci programu HOLYSTONE/BARNACLE a IVY BELLS boli vybavené potrebným vybavením aj niektoré ponorky.

Tento úvod bol potrebný na utvorenie si celkového obrazu situácie, kde medzi spomenutými pozmenými stanicami, loďami a ponorkami poletovali lietadlá EC-135 a RC-135, ktoré dopľňali obrovské množstvo informácií, systematicky a nepretržite zbieranými po celom svete.

RC-135A (model 739-700) vznikol v rokoch 1965 a 1966 konverziou 5 ks tankovacieho KC-135A v rámci programov "Iron Lung" a "Briar Patch". Dostali fotografické a elektronické senzory, elektronické záznamové zariadenie a slúžili pre operatívny a strategický prieskum. Slúžili spolu s JKC-135A najmä pre sledovanie letu skúšobných strategických rakiet CCCP (programy "Office Boy a Nancy Rae"). Boli vybavené motormi J-57-P-59W. Tankovacie rameno bola iba imitácia pre kamufláž skutočného poslania lietadla, predná nádrž bola odstránená, lietadlo bolo vybavené navigačnými pomôckami, kamera mala okná v priestore za prednou podvozkovou nohou. Neskôr boli tieto lietadlá konvertované spät na KC-135D.

RC-135B (model 739-445B) bolo 10 ks lietadiel, ktoré boli postavené v rokoch 1964 a 1965 pre elektronický prieskum. Motory boli Pratt and Whitney TF-33-P-9. Ešte pred dodaním boli upravené firmou Martin, ktorá dodala automatický prieskumný systém ASD-1 a rýchly analyzátor QRC-259. Takto výbavené dostali označenie RC-135C .

RC-135D boli 4 ks konvertované firmou Elint, 1ks z KC-135A a 3ks C-135, dodané v rokoch 1962 a 1963. V prednej časti dostali anténu v tvare náprstku, ďalšie boli umiestnené v koreňoch krídiel. Medzi rokom 1974 a 1979, tak ako zastarávala ich elektronika, boli späť konvertované na KC-135.

RC-135E Rivet Amber bol jeden kus C-135B s anténou okolo prednej časti trupu, zakrytou laminátovým krytom. Inak mal vybavenie, podobné RC-135C.

RC-135M bola konverzia minimálne 6 ks C-135B a VC-135B, dodávka bola v rokoch 1967-8 v rámci programov "Rivet Card" a "Rivet Quick". Lietadlá mali náprstkovitú anténu v nose a po bokoch pres chvostovými plochami výstupky tvaru slzy, na bruchu ďalšia anténa s dvomi lalokmi.

RC-135S Cobra Ball slúžila na pozorovanie skúšok balistických rakiet pomocou infračerveného teleskopu. Bola vybavená elektrooptickými senzormi SIGINT a MASINT pre komplexnú analýzu elektomagnetických signálov a optické pozorovanie letiacich rakiet, resp. ich hlavíc. Získané dáta boli prenášané systémami JTIDS a TIBS. Lietadlá doplňovali družicový systém detekcie vypustenia balistických rakiet a patrolovali v prípade krízy v hraničných oblastiach umiestnenia základní balistických rakiet CCCP (napr. na Kamčatke). V priebehu niekoľko sekúnd po vypustení rakety dokázali vyhodnotiť odkiaľ bola raketa vypustená a odhadli kam má namierené. Kontinuálne vyhodnocovali dráhu vypustenej rakety a získané údaje posielali dátovými spojeniami do ďalších prvkov systému, ako lietadlá AWACS, JSTARS, a AOC.

RC-135S (11 kb) Lietadlo RC-135S malo trup C-135B a bolo vybavené motormi TF-33-P-5/9. Vyrobené boli 3 ks RC-135S a 1 ks cvičnej verzie TC-135S.

V priebehu svojej služby bolo lietadlo modernizované :

Lietadlá RC-135S operovali väčšinou zo základne Elelson AFB AK, Alaska. Domovskou základňou je Offutt AFB, Ne.

Praktický dostup je 10,7 km, vytrvalosť letu 8-10 hodín bez tankovania, rýchlosť 805 km/hod, maximálna vzletová hmotnosť je 135,6t. Rozpätie je 39,92m, dĺžka 42,67m, výška 12,8m.

RC-135U Combat Sent

2 ks RC-135U má svoje úlohy deklarované dosť všeobecne ako SIGnals INTelligence (SIGINT) - prieskum signálov pochádzajúcich predovšetkým z radarov potencionálneho protivníka. Lietal pozdĺž hraníc CCCP a Varšavského paktu. Hlavnými cieľmi bol prieskum činnosti radarov, známych pod kódovými názvami NATO "ODD PAIR", "SIDE NET", a "TOP STEER". Primárnym senzorom je Precision Power Measurement System, ktorý dokáže merať výkon, vzorky frekvencie a polarizáciu zvolených emitorov. Ako prídavné senzory sú k dispozícii vysokocitllivá TV kamera a radarové senzory v chvoste lietadla, ďalej systém COMPASS ERA, umožňujúci zobrazovanie v infračervenom spektre, interferometer-spektrometer, a spektrálny rádiometer.

Domovskou základňou je 55. letka (wing) v Offutt AFB, Ne. Lietadlo operuje v rámci 38., 343., a 97. prieskumnej eskadry (squadrony). Podobne ako RC-135S bolo priebežne modernizované, lietadlo bolo vybavené systémom Expert Mission Manager, ktorý automatizuje zber a analýzu signálov, Operator Workstation Upgrade zdokonalila pracoviská operátorov, Re-engining  CFM-56 vybavila RC-135U novými motormi, COMBAT SENT Cockpit Modernization mala analogický cieľ, ako u RC-135S, COMBAT SENT Calibration Systems, COMBAT SENT Wideband Acquisition/Frequency Hopping Receiver System (FHRS), COMBAT SENT RF Distribution System Improvement, mali ciele, zakódované vo svojom názve.

Praktický dostup je 10,7 km, vytrvalosť letu 8-10 hodín bez tankovania, rýchlosť 805 km/hod, maximálna vzletová hmotnosť je 135,6t. Rozpätie je 41.15m, dĺžka 41.45m, výška 12,8m.

RC-135V, RC-135U, RC-135VRC-135V/W Rivet Joint

Medzi základné úlohy lietadla RC-135V/W Rivet Joint patrí :

Koncom roku 2001 flotila RC-135V/W mala 15 ks lietadiel + 1 ks cvičnej verzie TC-135W, ktoré vznikli konverziou najčastejšie z RC-135C (na RC-135V od firmy LTV),  RC-135M a C-135B (na RC-135W od firmy E-Systems). Cena jednej konverzie bola 90 miliónov US§.

Vďaka svojmu tupému "nosu" si získalo prezávku "hog" - prasa. Lietadlá má vo výzbroji 55. letecké krídlo (Wing), ktoré má svoju domovskú základňu v Offutt Air Force Base, Neb. Lietadlá sú však väčšinou operačne nasadené v oblastiach kríz a konfliktov. Napríklad počas krízy v Bosne lietali z leteckej základne RAF Mildenhall v zostave 95. prieskumnej eskadry (squadrony). Väčšinou operuje v súčinnosti s lietadlami AWACS, Joint STARS.

Patrí čo sa týka svojich možností spolu s lietadlami Joint STARS medzi najutajovanejšie lietadlá USA. V časoch studenej vojny to zachádzalo až tak ďaleko, že bolo informačné embargo dokonca na fotografie vonkjašieho vzhľadu ťýchto strojov.

Podobne ako všetky predchádzajúce modely RC-135, tak aj Rvet Joint počas svojej služby bol modernizovaný :

Bojové použitie RC-135V/W sa dá zhrnúť veľmi stručne. Každá konfliktná situácia, ktorá hrozila ozbrojeným stretnutím, vyvolala potrebu elektronického prieskumu. Každý ozbrojený konflikt v posledných dvoch desaťročiach doprevádzali intenzívne lety RC-135V/W v spolupráci s lietadlami AWACS, a Joint STARS.

Praktický dostup je 10,7 km, vytrvalosť letu 8-11 hodín bez tankovania, rýchlosť 853 km/hod, maximálna vzletová hmotnosť je 152,4t. Rozpätie je 44,4m, dĺžka 44,4m, výška 12,95m.

RC-135X COBRA EYE je 1 ks RC-135S (62-4128), modifikovaný pre úlohy TELemetry INTelligence (TELINT). Vybavený bol senzormi Optical Aircraft Measurement Program (OAMP), ktoré boli vyrobené v spolupráci  s Massachusetts Institute of Technology/Lincoln Laboratories. Kryogénny chladený infračervený teleskop, smerovaný digitálnym systémom umožňuje nájsť a sledovať objekty, emitujúce IČ žiarenie v atmosfére. Jeho veľkosť je rovná približne veľkosti kompaktného automobilu, okná na pozorovanie sú na oboch stranách trupu . Používa sa podobne, ako RC-135S na sledovanie letu balistických rakiet, resp. ich hlavíc.

Technické parametre a výkony sú analogické, ako u RC-135S.

RC-135V
RC-135V RC-135V RC-135V
RC-135U 64-14849 RC-135X Optical Aircraft Measurement Program (OAMP)

«» 11.2.2002