Nudeľman - Richter NR-30
Ing. Pavol Šucha

Konštrukcia tohoto 30 mm kanónu vychádzala zo svojho predchodcu, ktorým bol 23 mm kanón NR-23. Podobne ako NR-23 pre svoju automatiku využíva spätný impulz výstrelu s krátkym záklzom hlavne. Počas záklzu hlavne dôjde k odomknutiu otočného záveru, ktorý je naviac pri pohybe dozadu urýchľovaný pákovým zrýchľovačom. Záklz hlavne je brzdený plynovým vratníkom (v svojej dobe to bola konštrukčná novinka), ktorý po stlačení spätne pomocou akumulovanej energie zabezpečí jej pohyb dopredu. Plynový vratník využíva plyny, odobraté cez kanáliky z hlavne, ktoré odvedie do plynového valca, ktorý pôsobí ako pneumatická pružina. Napúšťanie a vypúšťanie plynov je odvodené zo vzájomnej polohy piestu a príslušných kanálikov, čo je zas odvodené od pohybu záveru. Pramencová predsuvná pružina, umiestnená spolu s pneumatickým napínaním v spoločnom puzdre, spolupracuje s plynovým vratníkom a tak zabezpečuje čiastočné zníženie rýchlosti záveru pri pohybe dozadu a pomáha pri jeho spätnom pohybe dopredu. Ráz záveru v zadnej polohe zmäkčuje aj nárazník s tanierovými pružinami, umiestený v uzávere puzdra kanónu. Podobne ako u NR-23 pohyb vpred je zachytený pomocným záchytom spúšťadla počas každého cyklu funkcie zbrane. Po ukončení podania nábojového pásu a po posunutí náboja smerom nadol do osy hlavne a jeho zasunutí do lôžka závorníku dôjde pri dobehnutí hlavne do prednej polohy k uvoľneniu záveru z pomocného záchytu a jeho urýchleniu pri pohybe vpred ďalším dopredným pákovým zrýchľovačom. Ovládanie pomocného záchytu spúšťadla je mechanické s pákovým prevodom. Používa sa pri započatí a prerušení streľby, pri čom je ovládaný spúšťacím elektromagnetom, umiestneným na puzdre kanónu za podávacím mechanizmom. Podávanie nábojov je pásové a zabezpečuje ho stolový podávací mechanizmus poháňaný záklzom a predklzom hlavne. Inicializácia zápalky je mechanická, úderom pri dorazení nosiča závorníku pri pohybe do prednej polohy. Nábojnica je vytiahnutá z komory pevnými vyťahovačmi, umiestnenými na nosiči závorníku, pod kanón je vyhodená pri posúvaní nového náboja do osy hlavne. Nábojový pás sa rozpadá po výstupe na jednotlivé články.

Kanón bol použitý ako výzbroj lietadiel Mig-19S , kde mal na ústí namontovanú mohutnú brzdu, Su-7 , Su-17, Su-22 rôznych verzií a Mig-21F-13.

Pre porovnanie sú uvedené parametre francúzskeho kanónu DEFA 552, pracujúceho na revolverovom princípe.
  NR-30 DEFA 552
Kaliber (mm) 30 30
Hmotnosť strely (g) 410 245
Rýchlosť strely na ústí (m/s) 780 820
Kadencia (výstrelov/min) 900-1000 1300
Hmotnosť zbrane (kg) 66 80
Dĺžka zbrane (mm) 2153 1957
Šírka zbrane (mm) 181 ?
Výška zbrane (mm) 186 ?
Dĺžka hlavne (mm) 1600 ?

Pri nižšej hmotnosti je váha sekundovej salvy 6,8 kg oproti 5,3 kg u kanónu DEFA.

NR-30 v leteckom múzeu Praha Kbely
NR-30 v Migu-19 NR-30 v Migu-19 NR-30 v Migu-19

«» 7.8.2002