Wright Cyclone R-1820
Ing. Pavol Šucha

Wright Cyclone R-1820Motor Wright Cyclone vznikol ďalším vývojom motoru Whirlwind , ktorý použil v roku 1927 Charles Lindbergh pre svoj legendárny pioniersky let ponad Atlantický oceán. Firma Wright Aeronautical Corporation, Paterson, N. J., motorárska divízia koncernu Curtiss-Wright Corporation, začala označovať motory svojim menom, nasledovalo meno typovej rady a za ním písmeno R označujúce Radial - hviezdicové motory a za pomlčkou zdvihový objem motoru v kubických palcoch (cu in). Plný názov nového motoru bol teda Wright Cyclone R-1820. Táto zmena značenia bola vyvolaná spoločnou komisiou armády a námorníctva a platila pre všetkých výrobcov, ktorí dodávali motory pre ozbrojené sily USA od roku 1928.

Prvé tri kusy deväťválcového vzduchom chladeného hviezdicového motoru, označeného Cyclone, boli vyrobené už v roku 1925. Zdvihový objem mal 1654 cu in, teda 27,1 litra. V roku 1926 nasledovala výroba vylepšenej modifikácie v počte 14 ks. US Navy objednalo v roku 1926 200 ks motoru Pratt & Whitney Wasp R-1340 od nového konkurenta firmy Pratt & Whitney, ktorú založili bývalí vedúci konštruktéri firmy Wright George Mead a Andrew Willgoos. Firma Wright zareagovala tak, že v roku 1927 bol zdvihový objem motoru Cyclone zväčšený na 1750 cu in, teda 28,7 litra. Tohoto motoru sa vyrobilo v tomto roku 8 kusov, ale v roku 1928 to už bolo 111 ks, v roku 1929 vyrobili 169 ks, v roku 1930 vyrobili 230 kusov. Celkovo sa do roku 1932, keď skončila jeho sériová výroba, vyrobilo 568 kusov motoru Wright Cyclone R-1750 s výkonom 500 hp

Sériová výroba novej modifikácie Wright Cyclone R-1820 so zvýšeným zdvihovým objemom začala v roku 1931. Prvý prototyp s označením Wright Cyclone "E" (R-1820E, v niektorých prameňoch R-1820B) bol ale vyrobený už v júli 1930. V roku 1931 nasledovala relatívne malé séria 79 ks Cyclone "E", do roku 1935, kedy sa ukončila sériová výroba tejto modifikácie, Wright vyrobil 721 kusov.

V júni 1932 vyrobil prvá kus motoru Wright Cyclone 9 R-1820F. Wright teda zmenil označenie rady motorov na Cyclone 9, aby odlíšil radu jednoradových 9-válcov Cyclone od novej dvojradových 14-válcov. Písmeno F označovalo modifikáciu, za ním nasledovala číslica, ktorá ju ešte upresňovala. Neskorší systém značenia, ktorý používa firma doteraz, písmeno vypustil a používa sa už iba pomlčka a dvojčíslie. Systém značenia je neprehľadný, naviac v o obchodnej dokumentácii a inzerátoch sa používajú ďalšie doplňujúce znaky. Napríklad môžeme sa stretnúť s označením Wright Cyclone 9 GR-1820-G2, písmeno G v kombinácii GR označuje, že motor má reduktor.

Motory sa líšili stupňom kompresie a otáčkami, resp použitím preplňovania. Nasledovala rada Wright Cyclone 9 R-1820F-50. Vyrábala sa s reduktorom aj bez neho. Zodpovedala podľa nového značenia motorom R-1820-3X.

Motor R-1820F-52 (R-1820-33) mal maximálny vzletový výkon 890 hp, 825 hp pri hladine mora a 775 hp vo výške 3000 stôp (cca 1000 m), stupeň preplňovania 7 : 1. Cyclone R-1820-F53 maximálny vzletový 785 hp, 685 hp pri hladine mora, a 745 hp vo výške 9600 stôp (2926 m), stupeň preplňovania 8,31 : 1. Cyclone R-1820-F54 mal maximálny vzletový výkon 655 hp , 605 hp pri hladine mora a 690 hp vo výške 15300 stôp (4663 m), stupeň preplňovania 10 : 1. Cyclone R-1820-F56 mal maximálny vzletový výkon 785 hp , 695 hp pri hladine mora a 755 hp vo výške 11300 stôp (3444m), stupeň preplňovania 8,83 : 1. Všetky motory tejto rady mali vŕtanie 156 mm, zdvih 175 mm, suchá váha motoru s reduktorom bola 485 kg, bez reduktoru 442 kg. Kompresný pomer bol 6,4 :1. Maximum výkonu dosahovali pri 1500 otáčkach/min. Priemer motoru bol 1375 mm. Celkovo bolo do roku 1943, keď bol ukončená sériová výroba, vyrobených 3673 kusov motorov rady "F". Motory mali problémy s únikom oleja a s mazaním a neboli dobre prispôsobené pre stíhacie lietadlá, ktoré vykonávali manévre s vysokými násobkami g.

Nasledovala najúspešnejšia rada motorov Wright Cyclone 9 R-1820G. Prvý kus bol vyrobený v apríli 1935. Bol podstatným spôsobom vylepšený oproti svojim predchodcom. Chladiaca plocha rebier sa zväčšila na 18 065 cm2 oproti 6452 cm2 predchádzajúceho modelu. Vložky valcov boli zo zliatiny "Nitralloy", čo zvýšilo životnosť až 3 x. Zdokonalené boli hlavy valcov, dávkovanie paliva, všetky tieto opatrenia mali za následok zníženú spotrebu paliva. Nové bolo aj mazanie, kľukové hriadele boli vyvážené, čo umožnilo zvýšiť otáčky, lepšie utesnenie motoru umožnilo zvýšiť dostup. Celkovo bol motor lepšie uspôsobený na bojové použitie aj v stíhacích lietadlách, ako napríklad R-1820-56 Cyclone v FM-2 Wildcat , ktorý vyrábal v licencii koncern General Motors. Nedosahoval však výkony motorov Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp , ktorými bola vybavená väčšina Wildcatov.

Motor sa vyrábal v troch výrobných radách, označovaných R-1820G, R-1820G-100 (C9GB) a R-1820G-200 (C9GC). Motory sa vyrábali s reduktorom alebo bez neho, z rôznym stupňom preplňovania a tak vzniklo mnoho podtypov, napríklad R-1820G-205A s výkonom 1200 hp určený na export. Niektoré motory dostali vstrekovanie vody a príponu W. Evidentne bol iný systém značenia motorov pre civilné použitie, kde sa používali prípony G-1 až G-6, pre ozbrojené zložky USA sa používala prípona s dvojčíslom, pre export kombinácia číslic a znakov. Prevod z jedného systému označenia do druhého je nejasný, určujúcim parametrom je výkon motoru.

Cyclone GR-1820-G1 mal maximálny vzletový výkon 940 hp, 825 hp pri hladine mora, a 850 hp vo výške 3000 stôp (cca 1000 m), stupeň preplňovania 5,95 : 1. Cyclone GR-1820-G2 mal maximálny vzletový výkon 1000 hp, 810 hp pri hladine mora, a 850 hp vo výške 5500 stôp (1676 m), stupeň preplňovania 7 : 1. Cyclone GR-1820-G3 mal maximálny vzletový výkon 875 hp, a 840 hp vo výške 8700 stôp (2652 m), stupeň preplňovania 8,31 : 1. Cyclone GR-1820-G5 mal maximálny vzletový výkon 1000 hp, a 850 hp vo výške 6000 stôp (1829 m) a 750 hp vo výške 15200 stôp (4633 m) pri 2100 ot/min. Cyclone GR-1820-G6 mal maximálny vzletový výkon 820 hp a 815 hp vo výške 10500 stôp (3200 m), stupeň preplňovania 8,83 : 1. Exportný model Cyclone GR-1820-G105A mal maximálny vzletový výkon 1100 hp pri 2500 ot/min, 900 hp vo výške 6700 stôp (2042 m) pri 2300 ot/min a 800 hp vo výške 17200 stôp (5243 m) pri 2350 ot/min. Cyclone G-205 používaný stíhačkou Brewster Buffalo F2A2 a A3 mal maximálny vzletový výkon 1200 hp pri 2500 ot/min, 1000 hp pri 2300 ot/min vo výške 6700 stôp (2042 m) a 1000 hp pri 2500 ot/min vo výške 14200 stôp (4328 m).

Všetky motory tejto rady mali vŕtanie 156 mm, zdvih 175 mm, suchá váha motoru s reduktorom bola 528 kg, bez reduktoru 485 kg. Kompresný pomer bol 6,45 :1. Priemer motoru bol 1378 mm. Celkovo bolo do roku 1942, keď bol ukončená sériová výroba, vyrobených 4092 kusov motorov rady "G", rada G-100 sa vyrábala do roku 1943 v počte 5319 ks a najúspešnejšia G-200 (vojenské označenie R-1820-6X a R-1820-9X) sa vyrábala do mája 1945 v počte 22204 kusov. Motory sa montovali predovšetkým do bombardérov Boeing B-17 Flying Fortress a Douglas SBD-5 Dauntless.

V októbri 1942 bol vyrobený prvý motor novej rady "H". Boli to motory, ktoré mali firemné označenie Wright Cyclone C9HC R1820 a Cyclone C9HD, vojenské R-1820-8X. Výkon týchto motorov stúpol až na 1495-1525 hp. Poháňali lietadlá ako North American T-28B,C,D Trojan, Douglas Super DC-3 (R4C a R4D), SBD-6 Dauntless, Grumman F4F-4 Wildcat a General Motors (Eastern Aircraft) FM-2 Wildcat. Motorov C9HC vyrobil Wright do roku 1945 spolu 9063 kusov, C9HD vyrobili do roku 1961 (!) 820 kusov a model C9HE bol do ukončenia sériovej výroby v roku 1963 (!) vyrobený v počte 2304 kusov.

Najväčším konkurentom ku koncu vojny bol motor Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp . V prospech motorov Cyclone hovorila ich menšia váha a cena, nevýhoda bola väčší priemer motoru, čo vadilo najmä pri stíhacích lietadlách.

Prehľad modifikácií podľa značenia ozbrojených síl USA :

Motor Wright Cyclone R-1820 používali také legendárne lietadlá, ako Boeing B-17 Flying Fortress, Douglas B-18 Bolo, Douglas DC-1, DC-2 a DC-3 DST, Lockheed C-60 Lodestar, Grumman F3F, Sikorsky H-34 Choctaw, Grumman HU-16 Albatross, Grumman J2F Duck, North American P-64, Douglas R4D-8 Skytrain, Grumman S2F Tracker, Douglas SBD Dauntless, North American T-28 Trojan, Columbia XJL-1 a mnoho ďalších..

Motor Cyclone GR-1820 F-2 sa stal vzorom pre sovietsky M-25 , Cyclone GR-1820-G2 pre M-62 a Cyclone R-1820-F54 pre motor M-63. Vyrábali sa v ZSSR vo veľkých množstvách a podstatným spôsobom prispeli k rozvoju sovietskeho vojenského letectva.

Wright Cyclone 9 R-1820E Inzerat z roku 1947

«» 2.5.2003